• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اثرات_جانبی_داروها

12اکتبر
استفاده از ابزار جدید برای کاهش مصرف بیش از حد دارو توسط سالمندان

استفاده از ابزار جدید برای کاهش مصرف بیش از حد دارو توسط سالمندان

یافته های اخیر مطالعات یک گروه از محققان کانادایی نشان می دهد بسیاری از سالمندان کانادا به میزان نگران کننده و شاید غیر ضروری دارو مصرف می کنند. این مطالعه نشان می دهد یک ابزار الکترونیکی ساخت کانادا در کاهش بی خطر مصرف بیش از حد دارو موثر است. این مطالعه توسط پژوهشکده مرکز سلامت […]