• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اتصال_مغز_انسان_به_کامپیوتر

06آوریل
اتصال مغز انسان به کامپیوتر

اتصال مغز انسان به کامپیوتر

پژوهشگران دانشگاه براون،آمریکا می‌گویند این سیستم می‌تواند سیگنال‌های مغز را در سطح تک سلول های عصبی و گستره کامل برودبند منتقل کند. آزمایش بالینی این سیستم که به «برِین گِیت» موسوم است شامل فرستنده کوچکی است که به قشر حرکتی مغز فرد متصل می‌شود.