مرور برچسب

اتحادیه_خدمات_عمومی_کانادا

اعتصاب کارمندان اداره درآمد کانادا عملی می شود یا خیر؟

اتحادیه کارمندان امور مالیاتی به تازگی شکایتی را علیه کارفرما به دلیل دخالت در امور اتحادیه مطرح کرده است. این شکایت توسط اتحادیه خدمات به کمیسیون ارتباطات کاری و شغلی در بخش…
ادامه مطلب ...