• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اتاق_بازرگانی-مونترال

06اکتبر
دعوت شورای شهرهای جهانی کانادا برای حمایت از مهاجرت آسان

دعوت شورای شهرهای جهانی کانادا برای حمایت از مهاجرت آسان

“راهبردهای سرمایه گذاری برای کانادایی ها و در زمینه سیاست های مهاجرتی هوشمند  باید دو برابر شود.” اتاق بازرگانی و هيئت هاي تجارت هشت شهر بزرگ کانادا، از تمام احزاب حاضر در انتخابات فدرال ۲۰۱۹، خواست تا  متعهد شوند که استراتژی های مناسب تری برای توسعه استعدادها داشته باشند. توصیه ی شورای شهرهای جهانی کانادا […]