• برابر با : Monday - 10 May - 2021

آیین_های_ایرانی

26مارس
خرداد روز، روز شادباش نویسی

خرداد روز، روز شادباش نویسی

در گاهشماری ایرانی روز ششم هر ماه، «خرداد روز» نام دارد. ششم فروردین ماه به نام‌های «روز شادباش نویسی»، «روز امید» یا روز «نوروز بزرگ» خوانده می شود و از روزهای خجسته ی ایرانیان است. موبدان این روز را به زادروز زرتشت بزرگ نسبت می‌دهند.