مرور برچسب

آموزش_و_پرورش_انتاریو

معلمان انتاریو باید در آزمون های ریاضی حداقل 70 درصد از نمره را کسب کنند

معلمان جدید انتاریو باید به زودی آزمون ریاضی با شرط کسب حداقل 70 درصد از نمره را بگذرانند؛ فرآیندی که اتحادیه آن ها می گوید هیچ تاثیری بر بهبود مهارت های ریاضی دانش آموزان نخواهد…
ادامه مطلب ...