شرکت دانشجویان در جشن خوش آمد گویی جریمه دارد

دانشجویان انتاریویی که در جشن خوش آمد گویی آخر این هفته شرکت کنند، 880 دلار جریمه خواهند شد. شهرداری واترلو

Read more