توصیه‌های جاگمیت سینگ برای فارغ التحصیلان

مراسم فارغ التحصیلی کانادایی‌ها امسال با توجه به بحران کرونا کمی متفاوت به نظر می‌رسد. با این حال رهبران کانادا

Read more

کمک هزینه 1000 تا 5000 دلاری برای دانشجویان کانادا

برنامه جدید کمک هزینه دانشجویی کانادا راه اندازی شد. اگر دانشجوی دانشگاه یا کالج هستید یا به زودی فارغ التحصیل

Read more

کدام کشورها از جولای می توانند به اروپا سفر کنند؟

با بهبود شرایط شیوع کرونا، نمایندگان اتحادیه اروپا محدودیت های سفر به این قاره را کمتر می کنند. نمایندگان اتحادیه،

Read more

تجمع اعتراضی علیه اصلاحات جدید مهاجرتی کبک

معترضین در مونترال و سراسر استان روز شنبه جمع شدند تا اصلاحات آتی برای برنامه کبک که مهاجرت سریع دانشجویان

Read more