کبک برنامه ای برای افزایش مالیات ندارد

با وجود هزینه های قابل توجهی که در پی بحران ویروس کرونا دامن گیر کبک شده است، این استان برای

Read more

احتمال بازگشایی مرز کانادا و آمریکا

رهبران کانادا در حال گفت و گو درباره بازگشایی مرز آمریکا تنها برای خانواده هایی هستند که از عزیزانشان جداشده

Read more

جشنواره نور لاوال امسال متفاوت خواهد بود

جشنواره نور لاوال که با نام ایلومی کاوالیا شناخته می شود، زمستان امسال به لاوال بر می گردد. جشنواره نور

Read more