اولین جلسه مجازی پارلمان کانادا با برنامه زوم

اولین جلسه نمایندگان پارلمان روز سه شنبه با حضور نزدیک به 300 نماینده از طریق ویدیو کنفرانس زوم در حالی

Read more

نبض دوباره زندگی در کبک از ماه می

برنامه بازگشایی کبک در ماه می علی رغم بیشترین موارد کووید 19 و همچنین بیشترین تعداد قربانیان در بین دیگر

Read more

مادر جاستین ترودو به بیمارستان منتقل شد

مارگارت ترودو، مادر نخست وزیر جاستین ترودو  پس از آتش سوزی آپارتمان محل سکونتش در مونترال به بیمارستان منتقل شد.

Read more