کاندوهای مترو ونکوور بیشترین کاهش قیمت را درکانادا داشته است

با وجود افت قیمت، ونکوور همچنان گران ترین بازار کاندو در کانادا است. خریداران در ازای هر فوت مربع کاندو

Read more

دولت کبک بودجه جدیدی جهت استخدام نیروی کار خارجی موقت به کارفرمایان اختصاص می دهد

دولت کبک اعلام کرده است برای کمک به کارفرمایان جهت استخدام نیروی کار موقت خارجی 55 میلیون دلار بودجه تخصیص

Read more

معلمان انتاریو باید در آزمون های ریاضی حداقل 70 درصد از نمره را کسب کنند

معلمان جدید انتاریو باید به زودی آزمون ریاضی با شرط کسب حداقل 70 درصد از نمره را بگذرانند؛ فرآیندی که

Read more

کانادا در مذاکرات تجارت آزاد با برزیل خواستار حمایت از آمازون است

کانادا امیدوار است در مذاکرات تجارت آزاد با کشورهای عضو بلوک تجاری آمریکای جنوبی (مرکوسور)، برزیل را برای حفاظت بهتر

Read more