هم صدا شدن جاستین ترودو با مخالفان قانون سکولاریزم کبک

روز چهارشنبه، نخست وزیر جاستین ترودو به مخالفان رو به رشد قانون جدید کبک پیوست. قانون منع کارمندان دولت از

Read more