2000 دلار برای بازگشت به کار

برنامه بازگشایی مشاغل منیتوبا توسط دولت استان معرفی شده که به افراد پول می دهد تا دوباره به کار خود برگردند. هدف این است که منیتوبایی ها، کمک های اضطراری دولت کانادا (CERB) را کنار بگذارند.

نخست وزیر برایان پالیستر اعلام کرد که به زودی منیتوبایی های واجد شرایط، 2000 دلار برای کمک به بازگشت به محل کار دریافت می کنند. وی گفت: ما از بسیاری از کارفرمایان و کارمندان می شنویم که وقت آن رسیده است که CERB را مهار کنیم. پالیستر ادعا كرد كه CERB و سایر کمک های دولت فدرال، مانع از بازگشت به موقع کانادایی ها به سر كار می شود.

برنامه جدید، مبلغ 500 دلار اولیه به همراه سه پرداخت دو هفته ای 500 دلاری به منیتوبایی ها می دهد. برای دریافت پول طبق این برنامه، افراد محلی باید از گرفتنCERB ، CESB یا کمک های دیگر فدرال انصراف دهند. برای دریافت اولین پرداخت 500 دلاری، افراد واجد شرایط همچنین باید به طور فعال به سر کار خود در منیتوبا بازگردند، به شغلی که حداقل 30 ساعت در هفته باشد.

همچنین، باید هر دو هفته یکبار اظهارنامه ای تکمیل کنند، تا اطمینان حاصل شود شخصی که پول را درخواست می کند، کار خود را حفظ کرده است. دستورالعمل های بهداشتی منیتوبا برای محل کار در طول همه گیری کرونا همچنان باید رعایت شود. درخواست های این برنامه از 26 ژوئن تا 31 ژوئیه پذیرفته می شوند. پول دریافت شده از طریق این برنامه، سود مشمول مالیات محسوب می شود. دولت منیتوبا بودجه برنامه را به طور کامل تأمین خواهد کرد.

پالیستر در بیانیه ای گفت: برنامه بازگشایی مشاغل منیتوبا می تواند به بازگرداندن ایمن ده ها هزار منیتوبایی به سرکار و بهبود اقتصاد ما کمک کند. اگر کارآیی برنامه جدید قابل توجه باشد، بودجه بیشتری نیز فراهم خواهد شد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com