گسترش تاریخی خدمات مهاجرتی در کبک

وزیر مهاجرت سیمون ژولین-بارت از گسترش تاریخی وزارت مهاجرت در کلیه مناطق کبک و افزایش ارائه خدمات خبر داد. این اقدامات جدید بیانگر سرمایه گذاری عمده 8.3 میلیون دلاری وزارت مهاجرت است.

کارمندان جدید MIDI در دفاتر خدمات کبک و مراکز اشتغال محلی مستقر خواهند شد. کار آنها مکمل کار کارمندان وزارت کار، اشتغال و همبستگی اجتماعی خواهد بود.

گسترش بی سابقه وزارت مهاجرت در مناطق

استقرار نهادها

وزارتخانه 40 نقطه جدید خدمات مهاجرت در جای جای کبک افتتاح می کند که در مجموع به 61 نقطه می رسند. این نقاط با دفاتر موجود خدمات کبک ادغام و در دفاتر منطقه ای MIDI توزیع می شوند. این وزارتخانه همچنین دو مدیرکل جدید منطقه ای اضافه می کند. با استفاده از این شبکه پیشرفته، این وزارتخانه در بیش از 50 شهر در کلیه مناطق اداری کبک حضور خواهد داشت تا نیازهای مشاغل و مناطق را تأمین کند.

استقرار منابع انسانی

برای اطمینان از حضور كافی در مناطق و ارائه خدمات بهتر، وزارتخانه 111 کارمند به قلمرو اضافه می کند. در کل، 162 کارمند MIDI در تمام مناطق کبک خدمات ارائه می دهند.

بهبود خدمات به کسب و کارهای مربوط به مهاجرت

برای اطمینان از ارائه خدمات جدید به کسب و کارها، این اداره، منصب جدید مشاور منطقه ای مهاجرت را ایجاد می کند. این مشاوران از نزدیک به کسب وکارها خدمات شخصی ارائه می دهند.

دستورالعمل جدید آنها شامل موارد زیر خواهد بود:

 

  • شرکتها را آگاه کرده و از آنها در برنامه های مختلف موجود در زمینه مهاجرت دائم یا موقت و کمک های مالی موجود پشتیبانی کند.
  • بررسی درخواست های شرکت ها به طور مستقیم در مناطق؛
  • راهنمای کارفرمایانی که مایل به استفاده از “پرتال کارفرما” در آریما هستند.
  • پشتیبانی از ماموران کمک به یکپارچه سازی برای همراهی با مهاجران.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.