گزارش: گروه های سنی طرفدار لیبرال ها و محافظه کاران

کارشناسان سیاسی معتقدند محافظه کاران در میان افراد مسن تر نسبت به جوان تر ها رای بیشتری می توانند کسب کنند.

اما این انتخابات احتمالا متفاوت تر از انتخابات پیشین خواهد بود. اطلاعات منتشر شده از مرکز تحقیقات Nanos نشان می دهد رای دهندگان به هر دو حزب لیبرال و محافظه کار از هر نسل بوده و هر دو حزب در این زمینه شانه به شانه یکدیگر هستند.

از تمام گروه های سنی در میان رای دهندگان قرار دارند؛ جوانان، میانسالان و سالخوردگان.

بزرگ ترین فاصله یافت شده بین دو حزب رده سنی بین 18 تا 29 سال است. رده سنی که لیبرال ها حزب برتر 32 درصد از رای دهندگان است در حالی که تنها 26 درصد از این رده سنی از محافظه کاران حمایت می کنند.

29 درصد از رای دهندگانی که در دهه 30 زندگی خود هستند  تقریبا به یک نسبت از هر دو حزب حمایت می کنند. 36 درصد از رای دهندگانی که در دهه 40 عمر هستند از لیبرال ها حمایت می کنند در حالی که حامیان محافظه کاران در این دهه سنی 34 درصد است.

به نظر می رسد افرادی که در دهه 50 زندگی خود هستند بیشتر محافظه کاران را ترجیح می دهند. درصد آن ها در بین محافظه کاران 39 به 35 در مقابل لیبرال ها است. رای دهندگان 60 سال و بالاتر نیز تقریبا به یک نسبت از طرفداران در هر دو حزب هستند.

این تحقیق نشان داد با افزایش سن رای دهندگان، حمایت از احزابی مانند ان دی پی و سبز ها کاهش یافت.

عدم تغییر کلی در نظرات رای دهندگان

هیچ حزبی از تقریبا چهار هفته پیش تا کنون شاهد هیچ تغییر کلی در حمایت از حزب خود نبوده است.

این نتایج نشان می دهد که هیچ کدام از مسائل مبارزات انتخاباتی مانند کاندیداهای بحث بر انگیز، عکس های منتشر شده از ترودو، دوتابعیتی بودن اندرو شییر و وعده های انتخاباتی رهبران ظاهرا تاثیر چندانی بر رای دهندگان نداشته است.

به علاوه گزارش نشان می دهد با وجود این که تعداد رای دهندگان مردد کاهش یافته، از هر 8 رای دهنده، یک نفر هنوز تصمیم نگرفته به چه کسی رای بدهد.

تعداد رای دهندگان مردد ممکن است با پیگیری مناظره رهبران انگلیسی زبان و به دنبال آن مناظرات فرانسه زبان ها در طول هفته جاری، کاسته شود.

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.