گزارش: کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کانادا

طبق گزارش مرکز آمار کانادا، زنان در سال های اصلی کاری خود به طور متوسط در هر ساعت 13.3 درصد کمتر از مردان درآمد کسب کردند که در 20 سال گذشته این فاصله 5.5 درصد بهبود یافته است.

گزارش منتشر شده نشان داد در سال 2018 کارمندان زن بین 25 تا 54 سال به طور متوسط 26.92 دلار در هر ساعت درآمد داشته اند، یعنی 4.13 دلار کمتر از دستمزد ساعتی مردان به مبلغ 31.05 دلار. این بدان معنی است که زنان به ازای هر دلاری که مردان به دست می آورند، 87 سنت درآمد داشتند.

این شکاف جنسیتی دستمزد در مقایسه با سال 1998 کمتر شده است. در آن سال کارمندان زن در هر ساعت 22.34 دلار درآمد داشتند؛ 5.17 دلار یا 18.8 درصد کمتر از مردان و یا به عبارت دیگر به ازای هر دلار درآمد مردان، 81.2 سنت درآمد کسب کردند.

محققان می گویند شکاف جنسیتی دستمزد با گذشت زمان هم در کانادا و هم در دیگر نقاط جهان کاهش یافته است. اما با توجه به این که در کانادا زنان در پیشرفت تحصیلی از مردان پیشی گرفته اند، رشته های تحصیلی خود را در موسسات عالی تنوع بخشیده اند و حضور بیشتری در مشاغل با درجات بالا داشته اند، نابرابری دریافت دستمزد ناشی از تفاوت در جنسیت همچنان مورد توجه است.

کلید اصلی شکاف دستمزد

تغییر در توزیع زنان و مردان در مشاغل مختلف، کلید اصلی شکاف دستمزد کمتر در سال 2018 بود. گزارش نشان داد در سال 2018 به طور قابل توجهی سهم بیشتری از زنان در سن اشتغال، در مشاغل حرفه ای در سه حوزه خدمات حقوقی اجتماعی و دولتی، خدمات آموزشی و امور تجاری و مالی نسبت به سال 1998 مشغول به کار بودند.

همچنین درآمد زنان در گروه های شغلی اعلام شده نسبت به مردان افزایش سریعتری داشته است.

با همه این ها توزیع زنان و مردان در صنایع مختلف در حقیقت باعث افزایش این شکاف شده است؛ شکافی ناشی از بخش ساخت و ساز پر در آمد و مرد سالار، جایی که اشتغال طی یک دوره 20 ساله در آن جا افزایش یافته است. کاهش اشتغال در تولید، این امر را متقابلا بی اثر کرد به طوری که درصد مردان میانسال شاغل در این بخش در سال 2018 به 15.5 درصد رسید. این میزان در سال 1998، 25.2 درصد بود.

افزایش تحصیلات عاملی دیگر

گزارش نشان داد افزایش تحصیلات زنان دومین عامل تعیین کننده در کاهش شکاف دستمزد بود. در سال 1998 زنان و مردان به نسبتی برابر دارای مدرک دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و بالاتر بودند. این نسبت به ترتیب 21.6 و 21.5 درصد بود. در حالی که در 20 سال گذشته در مقطع کارشناسی این درصد در زنان به 41.2 درصد و در مردان به 32.2 درصد افزایش یافته است.

همان طور که کارکنان با تحصیلات بالاتر به طور متوسط درآمد بیشتری کسب می کردند، کاهش 12.7 درصدی در شکاف جنسیتی دستمزد نیز با دریافت مدارک تحصیلی بالاتر برای زنان رخ داد.

کاهش تعداد مردان تحت پوشش اتحادیه هم عامل دیگری بود. این نسبت از سال 1998 تا سال گذشته با 8.6 درصد کاهش به 29.5 درصد رسید اما نسبت معادل آن برای زنان با اندکی کمتر 36 درصد ثابت باقی ماند.

این روندهای مختلف منعکس کننده این واقعیت است که مردان دارای پوشش اتحادیه در بخش تولید متمرکز شدند در حالی که زنان در مشاغل اتحادیه در بخش مراقبت های بهداشتی، کمک های اجتماعی و خدمات آموزشی متمرکز شدند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.