کوچک شدن اقتصاد کانادا در سه ماهه اول سال

اقتصاد کانادا در سه ماهه اول سال 2020، 8 درصد کوچک شده است. این بدترین وضعیت اقتصادی برای کانادا از سال 2009 تا به حال بوده است.

اداره آمار کانادا گزارش داد که این کندی در رشد اقتصادی، شدیدترین کاهش سه ماهه پس از بحران مالی سال 2009 بود، زیرا اقدامات برای مهار همه گیری مانند تعطیلی مدارس و مشاغل، بسته شدن مرزها و محدودیت های مسافرت، فعالیت اقتصادی را متوقف کرد.

بیشترین کاهش در ماه مارس به وقوع پیوست و در ژانویه و فوریه خیلی زیاد نبود زیرا رکود به دلیل عواملی مانند محاصره ریلی در سراسر کشور و اعتصاب معلمان در فوریه در انتاریو از پیش آغاز شده بود.

تولید ناخالص داخلی کانادا طی سه ماه، 2.1 درصد کمتر از پایان سال 2019 بود. بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی تنها در ماه مارس با 7.2 درصد افت بود. این امر، ماه مارس 2020 را به بدترین ماه برای اقتصاد کانادا از سال 1961 تبدیل کرد.

در حالی که ماه مارس رکود کاهش را شکست، داده های اولیه حاکی از آن است که آمار و ارقام ماه آوریل بدتر خواهد بود و نشانگر رکود 11 درصدی از سطح کاهش یافته در ماه مارس است.

کاهش در بخش های مختلف اقتصاد در ماه مارس قابل توجه بوده است. کاهش در بخش هایی از جمله خدمات اقامت و غذا با رقم 39.5 درصد، حمل و نقل و انبارداری با رقم 12.2 درصد، حمل و نقل هوایی با رقم 40.9 درصد، هنر، سرگرمی و تفریحات با رقم 41.3 درصد و خدمات آموزشی با 13.5 درصد، بسیار بیشتر از دیگر قسمت ها بوده است.

خوش بینی کارشناسان

اقتصاددان داگ پورتر در بانک مونترال دلایل خوش بینانه ای را با وجود آمار غم انگیز خاطرنشان کرد که بسیاری از بخش های اقتصاد بهتر از آن چه که فکر می کردیم عمل کرده است.

پورتر گفت:”در سه ماهه اول، هزینه های مصرف کنندگان 9 درصد و بخش سرمایه گذاری 2.7 درصد افت داشت و مسکن تنها 0.4 درصد کاهش یافته است. این کاهش ها چندان هم بد نبوده است.”

پورتر به طور کلی کوچک شدن 8.2 درصدی اقتصاد کانادا را در میانه کشورهای جی 7 قرار داده است. اقتصاد کانادا در این دوره نسبت به ژاپن با کاهش 4.3 درصد در وضعیت بدتری قرار داشت، اما در مقایسه با فرانسه در این دوران با کاهش 17.7 درصد و ایتالیا با کاهش 21.4 درصد در وضعیت اقتصادی بسیار بهتری قرار داشته است.

طی دهه های گذشته، کانادا در بدترین وضعیت رکودی قرار داشته است، با این حال با کاهش محدودیت ها در سراسر کشور، باید شاهد رشد مثبت در ماه های آینده باشیم.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.