کمترین نرخ بیکاری کانادا در اختیار کبک

کبک برای اولین بار، در حداقل 40 سال گذشته، کمترین نرخ بیکاری در کانادا را به خود اختصاص داد.

روز جمعه مرکز آمار کانادا گزارش داد که ماه گذشته تقریباً 20،000 شغل جدید (0.5٪ +) در کبک ایجاد شده است.

این افزایش شغل باعث شده است تا نرخ بیکاری از 4.9٪ به 4.7٪ برسد و  نه تنها پایین ترین نرخ بیکاری کبک را – از زمانی که شروع به جمع آوری داده های قابل مقایسه در سال 1976 شده است-، بلکه پایین ترین  نرخ بیکاری بین استانهای کانادا را رقم زده است.

در ماه آگوست اشتغال زایی در کانادا بیش از انتظارات بود و سرانجام پس از سه ماه نسبتاً ناامیدکننده، ایجاد 81000 شغل را ارائه کرد. نرخ بیکاری در کانادا با این وجود، دوباره به دلیل افزایش تعداد افرادی که به دنبال کار هستند، در 5.7٪ باقی مانده است.

مؤسسه آمار کبک روز جمعه گزارش داد که از ابتدای سال تاکنون بیش از 66000 شغل در کبک ایجاد شده است که دو سوم آنها تمام وقت (+44،000)، بیش از نیمی توسط زنان (+38،000) اشغال شده اند و بخش خوبی از این مشاغل در بخش خدمات (+42،000) هستند، شامل خدمات حرفه ای، علمی و فنی (+22،000) ، حمل و نقل و انبارداری (1515+) و خدمات درمانی و کمک های اجتماعی ( +15،000).

این موضوع با افزایش 4.3٪ ی متوسط دستمزد ساعتی همراه بوده است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.