نرخ بیکاری در کشورهای جهان

کمترین نرخ بیکاری متعلق به کشورهای غرب اروپا است

در نتیجه شیوع کرونا نرخ بیکاری در بیشتر کشورهای جهان به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و بسیاری از کشورها با نرخ بیکاری دورقمی مواجه شدند.

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «تریدینگ اکونومیکس»، کشورهای غرب اروپا و آمریکای شمالی کمترین نرخ‌ بیکاری را در بین کشورهای جهان دارند.

در ادامه نرخ بیکاری شماری از کشورهای جهان آورده شده است: 

 • کانادا

نرخ بیکاری: ۸.۵ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: نوامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.4 درصد کاهش

 • ایران

نرخ بیکاری: ۹.۸ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: ژوئن ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۸ درصد کاهش

 • آفریقای جنوبی

نرخ بیکاری: ۳۰.۸ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: سپتامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۷.۵ درصد افزایش

 • ارمنستان

نرخ بیکاری: ۱۷.۵ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: ژوئن ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۲.۳ درصد کاهش

 • اسپانیا

نرخ بیکاری: ۱۶.۲۶ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: سپتامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۹۳ درصد افزایش

 • برزیل

نرخ بیکاری: ۱۴.۳ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: اکتبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۳ درصد کاهش

 • ترکیه

نرخ بیکاری: ۱۲.۷ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: سپتامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۵ درصد کاهش

 • افغانستان

نرخ بیکاری: ۱۱.۱ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: دسامبر ۲۰۱۹

تغییر نسبت به ماه قبل: بدون تغییر

 • ایتالیا

نرخ بیکاری: ۹.۸ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: اکتبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۱ درصد افزایش

 • فرانسه

نرخ بیکاری: ۹ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: سپتامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۱.۹ درصد افزایش

 • آمریکا

نرخ بیکاری: ۶.۷ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: نوامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۲ درصد کاهش

 • روسیه

نرخ بیکاری: ۶.۱ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: نوامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۲ درصد کاهش

 • چین

نرخ بیکاری: ۵.۲ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: نوامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۱ درصد کاهش

بیشتر بخوانید: کاهش نرخ بیکاری در کانادا

 • انگلیس

نرخ بیکاری: ۴.۹ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: اکتبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۱ درصد افزایش

 • آلمان

نرخ بیکاری: ۴.۵ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: اکتبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: بدون تغییر

 • سوئیس

نرخ بیکاری: ۳.۳ درصد

آخرین بازه زمانی در دسترس: نوامبر ۲۰۲۰

تغییر نسبت به ماه قبل: ۰.۱ درصد افزایش

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.