کمبود دسترسی بیماران به مترجم در بیمارستان های کانادا

طبق مطالعات منتشر شده در مجله انجمن پزشکی آمریکا، افراد با بیماری های مزمن و دانش زبان انگلیسی پایین و در نتیجه درک نادرست و اشتباه از مشکل خود، احتمال این که به بخش اورژانس برگردند و یا ذوباره پس از پس از مرخص شدن، در بیمارستان بستری شوند، بالا خواهد رفت.

این مطالعات شامل اطلاعات همه بیماران مرخص شده از دو بیمارستان با شرایط مشابه، ذات الریه، شکستگی لگن، بیماری های قلبی مزمن و انسداد ریه انجام شد. مشخص شد بیماران با نارسایی قلبی و انسداد ریه مزمن و دانش زبان انگلیسی پایین احتمال این که پس از 30 روز برای ارزیابی مجدد دوباره به اورژانس مراجعه کنند، بیشتر است و حتی احتمال این که طی 30 تا 90 روز دوباره به بیمارستان مراجعه کنند.

مترجم های آموزش دیده در اصطلاحات پزشکی بیشتر برای بیماران در مراکز بزرگ کانادا به کار گرفته می شوند، اما یک محقق از دانشگاه تورنتو گفت کمبود دسترسی به ترجمه می تواند منجر به تشخیص های نادرست و خطای پزشکی شود. بنابراین نیاز مبرم به خدمات زبانی باید یک اولویت باشد.

مطالعات قبلی نشان داده است که خانواده ها در تفسیر و ترجمه آن چه پزشک می گوید در مقایسه با متخصصان ترجمه کمتر عمل می کنند و بعضی اوقات ممکن است مایل نباشند آن چه را که پزشک می گوید ترجمه کنند زیرا اثر تشخیص و پیش بینی پزشک از بیماری ممکن است برای بیمار ناراحت کننده باشد.

با این حال بیماران در ونکوور و مناطق اطراف آن از طریق مترجم هایی که در بیمارستان ها و مراکز مراقبت و درمانی هستند به 180 زبان دسترسی دارند. ترجمه ها به صورت تلفنی و حضوری بدون تعیین وقت قبلی صورت می گیرد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.