کبک و برنامه تشویق جوانان به کار

پس از 20 سال مذاکره و گفتگو با دولت فدرال،  135 میلیون دلار به کار و مهارتهای جوانان منطقه  اختصاص پیدا کرد. این برنامه و سرمایه گذاری کانادا منجر به تشویق جوانان 15 تا 30 سال به اشتغال خواهد شد. برنامه تشویق به پیوستن جوانان به کاراز پروژه های سازمان هایی که با جوانان معلول، افراد بومی و جامعه انگلیسی زبان کار می کنند، پشتیبانی می کند. مبلغ گفته شده برای مدت   5 سال است.

ژان بولت، گفت: ” هدف ما تشویق جوانان 30-15 سال و به ویژه آن هایی است که از بازار کار دور شده اند. در سال 2008، 136هزار جوان یا 9.3 درصد از کل جوانان  15-29 ساله  بیکارNEEF  بوده اند (یعنی آنها نه شاغل بوده اند، نه در حین تحصیل و نه آموزش). نرخ بیکاری 29-15 ساله ها 7،2 درصد است. هرچند که برای کل جمعیت 64 – 15 ساله نرخ بیکاری 5 درصد است. اگر نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را به نسبت جمعیت افراد 15 تا 64 سال کم کنیم 500¸25 نفر به بازار کار اضافه می شود.”

وزیر منطقه اظهار کرد اضافه شدن این  500¸25 فرد در بازار کار تا سال 2020 محقق خواهد شد و تعداد زیادی نیرو به شرکت هایی که چند سال است با کمبود نیروی کار روبرو شده اند، ورود پیدا می کنند. در واقع ژان بولت می خواهد از پتانسیل هایی که این بخش از جمعیت دارند، بهره ببرد.

کمبود نیروی کار

کمبود نیروی کار مانع توسعه اقتصادی است. برنامه جدید امکان اضافه شدن افراد در بازار کار را فراهم می کند. آقای بولت ادعا کرد: ما هر کاری در توان داریم انجام می دهیم تا جوانان بتوانند به بازار کار بپیوندند. من می خواهم نرخ اشتغال افراد 29-15 ساله را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهم و افراد مورد هدف ما بیشتر دسته  NEEF هستند.

افراد 29-15 ساله یک استخر کار جالب تشکیل می دهند. همچنین تلاش های دولت کبک برای پیوستن  کارگران با تجربه، مهاجران، معلولین به بازار کار متمرکز است. کمبود نیروی کار نه تنها یک چالش برای دولت است بلکه برای جامعه هم یک چالش است.

“.با توجه به برنامه تشویق جوانان به کار ، روز سه شنبه فراخوان پروژه ها در کلیه سازمان ها آغاز شد. دولت کبک اولویت را به پروژه های در مقیاس ملی و همچنین پروژه های پشتیبانی شده تحت این برنامه خواهد داد و  پروژه های دوره  1 آوریل 2019 تا 31 مارس  2020 بررسی خواهند شد.

مهلت ارسال پروژه 3 مارس 2020 است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.