کاهش درآمد یک سوم از شرکت های کانادایی

در یک نظرسنجی آماری در کانادا که تقریباً یک سوم از شرکت های کانادایی درآن شرکت داشتند، مشخص شد درآمد آن ها بعد از همه گیری 40 درصد کاهش یافته است.
یک پنجم شرکت های مشارکت کننده در نظرسنجی از کاهش درآمد بین 20 تا 40 درصدی خبر دادند. این نشان می دهد، از آغاز بحران در ماه مارس، بیش از نیمی از شرکت های کانادایی شاهد کاهش درآمد بوده اند.

این نظر سنجی با مشارکت بیش از 12.600 شرکت نشان می دهد که تقریباً یک پنجم شرکت ها بیشتر از 80 درصد کارکنان خود را اخراج کرده اند.

بیشترین سهم خسارات و اخراج متعلق به بخش های اقامتی و رستوران و همچنین خرده فروشی ها بوده است.

با این حال، 62.3 درصد از شرکت هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، اعلام کردند که می توانند در کمتر از یک ماه پس از لغو محدودیت های اعمال شده بهداشتی، از جمله فاصله گیری اجتماعی، فعالیت های عادی خود را دوباره از سر بگیرند.

تأثیر فوری

تأثیر تعطیلی مشاغل و شرکت ها بر اقتصاد کانادا فوری بود. بیش از یک میلیون کارگر در شروع قرنطینه کار خود را از دست دادند و ساعت کار بیش از دو میلیون نفر کاهش یافت. از اواسط ماه مارس، بیش از هفت میلیون نفر درخواست کمک اضطراری فدرال داده اند.

جدیدترین آمار مربوط به مزایای اضطراری کانادا حاکی از کاهش جزئی تعداد متقاضیان 2000 دلار در ماه است. تعداد متقاضیان از  7.28 میلیون به 7.26 میلیون نفر رسیده است. این می تواند بدین معنا باشد که روند از بین رفتن مشاغل در کشور به سطح ثابتی رسیده است.

تا تاریخ 29 آوریل، 25.63 میلیارد دلار به حساب کانادایی هایی واریز شده که درآمدشان از اواسط مارس به کمتر از 1000 دلار رسیده است.

کمک به برخی از شرکت ها دیگر دیر شده است

اتاق بازرگانی کانادا در بیانیه مطبوعاتی گفت:” در شروع همه گیری، 42.2 درصد از شرکت هایی که به این نظرسنجی پاسخ داده اند، تخمین زده اند که نمی توانند بیش از 60 روز فعالیت خود را بدون هیچ منبع درآمدی ادامه دهند.”

برخی اقتصاددانان می گویند درست است که دیر شده، اما اگر دولت به اندازه کافی سریع عمل کند، شرکت های بیشماری نجات می یابند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.