کانادا برای قربانیان خشونت خانوادگی که اجازه اقامتشان باطل شده است، اجازه اقامت موقت صادر می کند

هدف این برنامه، حمایت از اتباع خارجی آسیب پذیر با دادن وضعیت مهاجرت قانونی کانادا به آن ها است.

تازه واردهایی که درگیر خشونت خانوادگی هستند، در حال حاضر می توانند برای اجازه ی اقامت موقت بدون هزینه، درخواست دهند که به آن ها امکان دریافت وضعیت مهاجرت قانونی کانادا خواهد داد.

قوانین جدید که از 26 جولای اعمال شده اند، اتباع خارجی را با وضعیت نامعلوم که درگیر خشونت های خانوادگی هستند، تحت حمایت قرار می دهد و اجازه ی صدور مجوز اقامت موقت (TRP) را برای قربانیان و فرزندان وابسته ی آن ها در یک دوره ی حداقل 6 ماهه فراهم می کند.

قوانین جدید در مورد کسانی است که هنوز اقامت دائم دریافت نکرده اند و وضعیت آنها در کانادا وابسته به همسر یا شریک بدرفتارشان است.

دستورالعمل ها توسط احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در ماه ژوئن صادر شد با اظهار اینکه هدف از قوانین جدید، فراهم آوردن امکان حمایت از اتباع خارجی آسیب پذیر است که قربانی خشونت خانوادگی می شوند، یا تحت تاثیر آن قرار می گیرند؛ این حمایت در صورت لزوم با نظم دادن به وضعیت اقامت آن ها صورت خواهد گرفت.

طبق دستورالعمل ها، در میان موارد دیگر، یک افسر مهاجرت ممکن است موظف به صدور TRP باشد، درصورتیکه این کار برای قربانیان خشونت خانوادگی که وضعیتشان مشخص نیست، یک دوره ی باز اندیشی را درمورد بررسی بیشتر گزینه های مهاجرتشان فراهم کند؛ یا به قربانیان خشونت خانوادگی اجازه  بدهد تا از نفوذ سوء همسر یا شریک بدرفتار خود فرار کنند تا بتوانند تصمیم آگاهانه ای در قبال اقدامات آینده بگیرند.

طبق قوانین جدید منتشر شده در تاریخ 26 جولای، وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرد که قصد دارد قربانیان خشونت خانوادگی را برای دریافت هرچه سریعتر اجازه ی اقامت موقت (TRP) مورد ارزیابی قرار  دهد.

چه کسانی مشمول این دستورالعمل هستند؟

IRCC می گوید که برای ارزیابی عوامل زیر در نظر گرفته خواهد شد:

  • اینکه آیا تبعه ی خارجی به طور فیزیکی در کانادا مستقر است و در کانادا در معرض سوء استفاده ی همسر یا شریک زندگی خود قرار دارد، از جمله سوءاستفاده های جسمی، جنسی، روحی و مالی یا نادیده گرفته شدن از لحاظ تامین غذا، لباس، مراقبت های پزشکی، پناهگاه و غیره؛ و
  • آیا تبعه ی خارجی به دنبال اقامت دائمی است که مشروط به ماندن در یک رابطه ی واقعی است که در آن مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و رابطه با همسر یا شریک زندگی در ادامه یافتن وضعیت اقامت شخص در کانادا ضروری است.

نمونه هایی از افرادی که ممکن است واجد شرایط باشند، اتباع خارجی هستند که تحت برنامه ی Family Class sponsorship در کانادا  هستند و اسپانسر خود را به این دلیل که آنها را مورد سو استفاده قرار می داده است، ترک کرده اند و یا به دلیل ترس از از دست دادن وضعیت مهاجرت خود، هنوز اسپانسر خود را ترک نکرده اند.

قربانیان خشونت خانوادگی که در خارج از کانادا ساکن هستند، مشمول روند دریافت مجوز اقامت موقت یا TRP  نمی شنود.

افرادی که برای TFP برای خشونت خانوادگی واجد شرایط هستند، ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای بهداشتی تحت برنامه بهداشت حرفه ای فدرال کانادا (Canada’s Interim Federal Health Program) هم باشند، اگر قبلا تحت پوشش طرح بیمه بهداشت عمومی یا خصوصی قرار نگرفته باشند.

افرادی که مجوز اقامت موقت با اعتبار حداقل 180 روزه دارند، همچنین واجد شرایط دریافت اپن وورک پرمیت بدون هزینه (fee-exempt open work permit) خواهند بود.

IRCC گفته است که انتظار می رود که اکثریت موارد خواستار مجوز اقامت موقت به دلیل خشونت خانوادگی، مربوط به برنامه ی  Family Class sponsorship باشند، اما موارد غیر از این برنامه نیز رسیدگی خواهند شد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.