کانادا از خطوط هوایی خارجی کمک می طلبد

کانادا از خطوط هوایی خارجی در بازگرداندن شهروندانش به خانه کمک می طلبد.

کانادا از خطوط هوایی دیگر کشورها می خواهد در بازگرداندن هزاران کانادایی را که در مناطق و جزایر دور افتاده، کوهستانی و کشورهای تحت قرنطینه گرفتار شده اند و کانادا به دلیل همه گیری کرونا ویروس نمی تواند به آن ها دسترسی داشته باشد، به این کشور کمک کنند.

دولت فدرال می گوید تا کنون 25 هزار نفر را از 81 کشور از  زمان آغاز همه گیری به خانه بازگردانده اند، اما هنوز 20 درصد از کانادایی ها در خارج از کشور سرگردان هستند و دولت هنوز قادر به بازگرداندن همه آن ها تا پایان همه گیری نخواهد بود.

شرکت های هواپیمایی خارجی به این دلیل فراخوانده شدند که به دلایل مختلف لجستیکی، خطوط هوایی کانادا نتوانستند به برخی از مکان ها مانند فیلیپین، هند و برخی کشورهای آفریقایی که کانادایی ها در آن جا گیر افتاده اند، پرواز کنند.

برخی کشورها پرواز های خود را تعطیل کرده اند. برخی دیگر موقتا سفر افراد را بدون اسناد و مدارک دولتی ممنوع کرده اند.

هزاران کانادایی در گروه های کوچک هنوز در مناطق مختلف جهان گرفتار شده اند. دولت فدرال می گوید این تعداد به اندازه ای نیست که فرستادن هواپیماهای چارتر را توجیه کند.  بنابراین کانادا از سایر کشورها درخواست کمک دارد.

دولت می گوید در صورتی که این افراد نتوانند به خانه بازگردند تا پایان همه گیری کرونا با حمایت کنسولی می توانند از سرپناه برخوردار باشند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.