پیشنهاد اصلاح لایحه 101 کبک

دولت CAQ موافقت با پیشنهاد اصلاح لایحه 101 یا منشور زبان فرانسوی كبك را صادر كرد.

تحت بخش 139 این لایحه، اصلاحات شامل مشاغل کوچکتر خواهد شد.

طرح اصلاح لایحه 101 یا منشور زبان فرانسه در کبک به لطف پشتیبانی دولت CAQ تصویب شده است. این پیشنهاد قصد دارد قانون معروف بدنام را گسترش دهد تا مشاغل كوچكتری را دربر بگیرد كه قبلاً  ملزم به اخذ گواهی فرانسیزاسیون نبودند. این پیشنهاد جدید، مشاغل با 25-49 کارمند را، تحت همان الزامات مشاغل با 50-99 کارمند، شامل می شود.

مطابق بند 139 لایحه 101، در حال حاضر گواهی “فرانسوی شدن” (فرانسیزاسیون) برای کلیه کسب و کارهای با 50 کارمند یا بیشتر صادر می شود که اطلاعات کلی در مورد وضعیت حقوقی، ساختار عملکردی و ماهیت فعالیت های خود را به اداره مربوطه ارائه می دهد. سپس این دفتر وضعیت زبانی آن کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد و اگر معلوم شود که زبان فرانسه در کلیه سطوح این تشکل اقتصادی تعمیم یافته است، یک گواهی صادر می کند. در غیر این صورت کسب و کار مورد نظر باید یک برنامه فرانسیزاسیون اتخاذ کند، که می تواند شامل تشکیل کمیته “فرانسوی شدن” با چهار یا شش عضو باشد.

کلیه مشاغل با 100 نفر کارمند یا بیشتر، تحت لایحه 101 ملزم شده اند به تشکیل کمیته فرانسیزاسیون مرکب از شش نفر یا بیشتر.

مشمولیت مشاغل با 25 تا 49 کارمند

بنابراین، این پیشنهاد جدید، تحت بند 139 مشاغل با 25 تا 49 کارمند را هم شامل می شود، به طوری که مشاغل با 25-99 کارمند را تحت شرایط یکسان در نظر گرفته و ملزم به رعایت اصول یکسان می کند.

این پیشنهاد همچنین صدور مجوز برای مشاغل تحت صلاحیت فدرال منوط به منشور زبان فرانسه می باشد.

شرایطی برای مشاغل با 100 کارمند یا بیشتر، در طرح ارائه شده در تاریخ 20 فوریه، ذکر نشده است.

این طرح نکاتی مبنی بر این که چرا انجام این اصلاحات در لایحه مهم است را برجسته می کند؛ اول، تأکید مجدد بر زبان فرانسه به عنوان تنها زبان مشترک و رسمی کبک؛ دوم تأیید مجدد بر حق اساسی کلیه کبکی ها برای زندگی و کار به زبان فرانسه در قلمرو خود.

رأی گیری مربوط به این طرح در روز پنجشنبه، 20 فوریه 2020 با 87 رای موافق و 22 رای مخالف به تصویب رسید.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.