پرداخت غرامت توسط اداره مهاجرت کبک به متقاضیان نیروی متخصص

به دنبال رای دیوان عالی کبک در تاریخ 19 ژوئن 2019، مبنی بر مقصر دانستن دولت کبک و اداره ی مهاجرت، اداره ی مهاجرت کبک اطلاعیه ای در خصوص اقامه ی دعوی جمعی برای متقاضیان نیروی متخصص کبک صادر کرده است. به موجب این دعوی اداره ی مهاجرت به افراد واجد شرایط غرامت پرداخت خواهد کرد.
این اطلاعیه در خصوص افرادی است که در برنامه ی نیروی متخصص کبک درخواست سی اس کیو ارسال کرده بودند. واجدین شرایط برای این موضوع در سه گروه طبقه بندی شده و به شرح زیر می باشند:
گروه اول: افرادی که بین تاریخ 1 فوریه 2012 تا 31 مه 2013 درخواست سی اس کیو تکمیل کرده اند و درخواست سی اس کیو آنها حاوی فرم های A-1520-AA یا A-1520-AFاست که مشخص می کند: درخواست سی اس کیو مطابق با مقرراتی که در تاریخ ارائه ی درخواست در اداره ی مهاجرت برقرار است، بررسی خواهد شد؛ یا عبارت «ما درخواست شما را مطابق با مقررات جاری در زمان ارائه ی درخواستتان بررسی خواهیم کرد» در فرم سی اس کیو آنها درج شده است؛ و یا سی اس کیو آنها متعاقب اعمال جدول امتیازبندی تاریخ 1 آگوست 2013، رد شده است.
گروه دوم: افرادی که درخواست سی اس کیو آنها پیش از تاریخ 1 فوریه 2012 ارائه شده است، یا درخواست سی اس کیو آنها بین تاریخ 1 ژوئن 2013 تا 7 جولای 2013 متعاقب اعمال جدول امتیاز بندی تاریخ 1 آگوست 2013، رد شده است.
گروه سوم: افرادی که درخواست سی اس کیو آنها بین تاریخ 8 جولای 2013 تا 8 مارس 2017 ارائه شده است و متعاقب اعمال جدول امتیازبندی روی کار آمده در تاریخ 8 مارس 2017، رد شده است.
در صورتیکه فردی در یکی از دسته بندی های مذکور قرار بگیرد، واجد شرایط خواهد بود تا مطابق شرایط مندرج در توافقنامه بین شاکیان و متهمان (دولت و اداره ی مهاجرت کبک)، 25 یا 50 درصد از هزینه ی پرداخت شده بابت ارسال سی اس کیو را به صورت غرامت دریافت کند.
افرادی که بعد از تاریخ 19 ژوئن 2019 درخواستشان رد شده باشد مشمول دریافت غرامت نخواهند شد.
برای دریافت غرامت افراد واجدشرایط تا تاریخ 17 اکتبر 2019 مهلت دارند تا فرم مربوطه را به صورت آنلاین یا از طریق پست ارسال نمایند.
برای اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2019/avis-cour2.html#hautdepage

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.