ویدیو: تجمع “Flash tes lumières” و مداخله پلیس

حرکت جمعی مردمی موسوم به “Flash tes lumières”  که در پارکینگ بیمارستان چیکوتیمی به منظور تشویق و دلگرمی دادن به کادر درمانی است، توسط سرویس پلیس سگنه (SPS) کنترل می شود. این کنترل ها به منظور اجرای مقررات فاصله گیری اجتماعی دولت کبک و در عین حال تضمین آرامش محیط بیمارستان است.

CIUSSS مرکز دانشگاهی سلامتی و خدمات اجتماعی سگنه- لاک- سن- ژان از سرویس مطبوعاتی شهر سگنه استفاده کرد تا به مردم هشدار دهد که پلیس قصد مداخله در مکان های تجمع را دارد.

به گفته این مرکز، اگرچه حرکت و بسیج مردمی برای قدردانی مورد توجه همه است، اما نظارت صحیح بر این اجتماعات ضروری است. این تجمعات باید در بستر رعایت مقررات قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی انجام شود.

پلیس علاوه بر جلوگیری از هرگونه تجمع از فاصله حداقل دو متری بین هر فرد هم اطمینان حاصل خواهد کرد. علاوه بر این، توصیه شده شهروندانی که در این نوع بسیج شرکت می کنند دست از بوق زدن بردارند.

حفظ آرامش بیماران

شهرداری سگنه هم توضیح می دهد که بیمارستان ها محل استراحت بیماران و کارمندان و همچنین محلی برای مراقبت های ویژه است و به آرامش و سکوت نیاز دارد.

بسیاری از بیماران بیمارستان برای اطمینان از بهبودی کامل نیاز به استراحت دارند و برای برخی از آن ها این حرکت ها  می تواند موجب اضطراب و استرس شود.

در نهایت پلیس خواسته است شلوغی در  اطراف ورودی های بیمارستان چه در بیرون و چه در داخل پارکینگ رعایت شود. هفته گذشته، چند صد وسیله نقلیه در حرکت جمعی ” Flash tes lumières” برای پشتیبانی از پرسنل بیمارستانی و ساکنان خانه های سالمندان در پارکینگ بیمارستان جمع شدند.

قبلا  برگزارکننده این جنبش در مصاحبه خود گفته بود، این نوع حرکت نیاز به هماهنگی زیادی دارد. افرادی که شرکت می کنند نباید از وسیله نقلیه خود خارج شوند. مگر کسانی که برای کنترل ترافیک و حفظ نظم با لباس مخصوص بیرون خواهند بود. فاصله گیری اجتماعی را مردم باید رعایت کنند.

در این حرکت خودرو های زیادی از مرکز Georges-Vézina حرکت کرده و مسیر خود را به بیمارستان چیکوتیمی ادامه دادند و در اطراف دو اقامتگاه  مربوط به افراد سالمند هم چرخی زدند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.