هشدار بهمن برای مناطق کوهستانی جنوب آلبرتا و بریتیش کلمبیا

به کسانی که قصد دارند این هفته به مناطق کوهستانی بروند، توصیه می شود که احتیاط کنند، زیرا هشدارهای بهمن برای این مناطق در جنوب آلبرتا و بریتیش کلمبیا همچنان وجود دارد.

طوفان های اخیر در غرب کانادا باعث شده است که مقدار قابل توجهی برف بر روی یک لایه ضعیف و پوشیده از برف ریخته شود.

هشدارها هم برای کاربران بیرون شهر و هم داخل شهر در نظر گرفته شده و بسیار گسترده است.

هشدارها شامل مناطق زیر می باشد:

– منطقه کاناناسکیس

– پارک های ملی بنف – یوهو- کوتنی

– پارک ملی واترتن لیکز

– South Rockies

– Sea-to-Sky

South Coast Inland-

– Purcells

– Lizard Range-Flathead

با توجه به این که پیش بینی خطر برای پارک های ملی بنف، یوهو و کوتنی تا شنبه قابل توجه تا متوسط گزارش شده بود، افراد در کوهستان باید پوشش برف را به دقت ارزیابی کنند و محتاطانه برای یافتن مسیرها اقدام کنند.

همچنین پرهیز ازاسکی مهمترین عامل جلوگیری از بهمن خواهد بود.

احتمال بهمن طبیعی کاهش یافته است، اما احتمال بهمن هایی که توسط انسان ایجاد می شود، زیاد است.

مرکز بهمن کانادا همچنین از روز دوشنبه هشدار عمومی ویژه ای برای مناطق  Sea-to-Sky، Rockies Southern ، سواحل جنوبی بریتیش کلمبیا، کاناناسکیس، کوهستان های Purcell ، Lizard Range Flathead و پارک ملی Waterton Lakes دارد.

توصیه می شود که افراد قبل از رفتن به کوهستان، پیش بینی های مرکز بهمن کانادا را در نظر داشته باشند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.