نیوفاندلند عاری از کرونا

خبرهای خوب همچنان از نیوفاندلند و لابرادور می رسد. برای هفدهمین روز پیاپی، هیچ مورد جدیدی از کرونا در استان گزارش نشده است.

اوضاع در منطقه به طرز چشمگیری بهبود یافته و تقاضای محدودی برای خدمات مربوط به کرونا وجود دارد تا جایی که مراکز آزمایش در حال کاهش هستند.

کارشناسان بهداشت تأیید کرده اند که منحنی کرونا در کانادا در حال مسطح شدن است، با این حال تعدادی از استان ها همچنان درگیر مبارزه با بیماری هستند. روز یکشنبه 14 ژوئن، هفدهمین روز متوالی بود که نیوفاندلند و لابرادور هیچ مورد جدیدی از کرونا نداشتند.

با سپری شدن بیش از دو هفته بدون موارد جدید، وزیر بهداشت، جان هاگی روز جمعه تأیید كرد كه استان مراکز آزمایش را کاهش خواهد داد، زیرا دیگر نیازی به چنین آزمایش های گسترده ای نیست. هفته گذشته، استان چندین مرکز آزمایش سیار را در واکنش به آمار جدید تعطیل کرد. هاگی روز جمعه توضیح داد: آزمایش بر اساس تقاضا انجام می شود. این مراکز در حال حاضر اضافی هستند زیرا تقاضا بسیار کم است.

در 14 ژوئن، چندین استان دیگر، از جمله نیوبرانزویک تأیید كردند كه آن ها نیز یك روز دیگر را بدون مورد جدید این بیماری گذرانده اند. منیتوبا فقط یک مورد جدید را در همان روز گزارش کرد که پیشرفت مثبتی را با ادامه برداشتن محدودیت های اجتماعی نشان می دهد. در حالی که تعداد در انتاریو و کبک، به ترتیب با 197 و 128 مورد جدید، در مقایسه زیاد به نظر می رسد و هر دو منطقه افزایش را نشان می دهند.

در نیوفاندلند و لابرادور ، 256 نفر تاکنون از کرونا بهبود یافته اند. تعداد کل موارد کرونا در کانادا تا تاریخ 13 ژوئن سال 2020، 98،410 بوده که 59،354 مورد از آن ها بهبود یافته اند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا