نژادپرستی، بحران بهداشتی عمومی اعلام شد

اعضای هیئت سلامت شهر تورنتو در جلسه خود، به نژادپرستی ضد سیاهان به عنوان یک بحران سلامت عمومی رای داد. مشاور شورای شهر، جو کرسی نامه ای به هیئت سلامت نوشت و در آن خواستار تغییر چشم انداز مسائل سیاهان شد.

 

در خلاصه دستور کار جلسه آمده است: نژادپرستی عواقب بیشماری را به همراه دارد؛ ساکنان سیاه تورنتو بیش از دو برابر بیشتر از اقلیت های غیر رنگین پوست، در خانواده های کم درآمد زندگی می کنند و 44 درصد از کودکان سیاه پوست، در مقایسه با 15 درصد سایر کودکان، در فقر به سر می برند.

 

و در ادامه نیز آمده است: سیاه پوستان در شهر ما از پرونده سازی نژادی و تبعیض علیه سیاهان در موسسات رنج می برند، به همراه میزان بالای اشتغال در شغل های پرخطر و بیکاری، فقر قابل توجه و بزرگ نمایی های بیش از حد در سیستم عدالت کیفری، سلامت روان و سیستم های رفاه کودکان.

 

کرسی که پیشنهاد این طرح را داده است، در نامه خود می نویسد: تأثیر نامتناسب کووید-19 بر جوامع با درصد بالای اقلیت های رنگین پوست، جامعه سیاهان را در تورنتو در معرض خطر بزرگی قرار داده است. این غم انگیز و غیرقابل قبول است و باید تغییر کند. برای رسیدگی مناسب به نژادپرستی ضد سیاهان، باید از دیدگاه بهداشت عمومی به آن نزدیک شویم.

 

گذشته از شناختن نژادپرستی به عنوان یک بحران سلامت عمومی، هیئت سلامت همچنین متعهد به پرداختن به عوامل اجتماعی این موضوع شد ، از طریق حمایت از سیاست ها و برنامه هایی که به جامعه سیاهان و گروه های حاشیه نشین در مواردی مانند اشتغال، مسکن، سیستم دادرسی و موارد دیگر کمک می کند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.