نارضایتی از عدم پایبندی دولت فورد به تعهدات

یکی از اتحادیه های بخش آموزش و پرورش انتاریو، که توافق جدیدی را با مسئولین این استان امضا و تصویب کرده است، دولت فورد را متهم کرد که ماه ها پس از انعقاد قرارداد، متعهد به انجام آن نیست.

اتحادیه کارمندان عمومی کانادا می گوید که دولت موافقت کرده است 78 میلیون دلار بودجه برای استخدام مجدد 1300 پرسنل برای مدارس استان را تامین کند، اما هنوز این پول از حساب بانکی دولت خارج نشده است.

این اتحادیه که نماینده 55000 کارمند پشتیبانی و دفتری مدارس و متولیان است، در مورد ادامه صندوق 58 میلیون دلاری اولویت های محلی و یک صندوق 20 میلیون دلاری حمایت از کارمندان، برای سه سال آینده، برای “اعاده خدمات و شغل های از دست رفته” مذاکره کرد. قرار بود این پول در آغاز سال تحصیلی 2019-2020 به هیئت های مدارس محلی پرداخت شود، اما هیئت های مدارس مجبور شده اند استخدام ها را به تعویق بیاندازند یا کارمندان را با مختصر بودجه خود استخدام کنند. نماینده اتحادیه امیدوار است که دولت زیر قول خود نزند زیرا این خدمات باید تا 3 فوریه عملی شوند. با وجود شرایط پیش آمده، اتحادیه در مورد امضای توافقات بعدی با دولت محتاط خواهد بود.

دولت می گوید تا زمانی که تمام اتحادیه های آموزش و پرورش قراردادهای جدید امضا نکنند، نمی تواند بودجه را واریز کند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش انتاریو گفت هیئت های مدارس می توانند از “مازاد یا ردیف اعتبار” خود برای استخدام کارمندان جدید استفاده کنند که توسط دولت بازپرداخت خواهد شد.

اتحادیه کارمندان عمومی کانادا، داوطلبانه توافق نامه را امضا كرد و می دانست که بسیاری از جنبه های این توافق نامه پس از تصویب در هر دو سطح مركزی و محلی، به طور كامل اجرا خواهد شد. بیشتر هیئت ها و اتحادیه ها هنوز نیاز دارند که در سطح محلی آن را تصویب کنند و با توجه به اهمیت این حمایت ها، هیئت ها و اتحادیه ها باید تصویب محلی را تسریع کنند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.