مونترال وضعیت اضطراری محلی اعلام کرد

مونترال به درخواست مقامات بهداشت عمومی کبک، در میان همه گیری کووید19، وضعیت اضطراری محلی اعلام کرده است.

والری پلانته، شهردار مونترال گفت تصمیم برای اعلام وضعیت اضطراری محلی توانمند کردن هر چه بیشتر  شهر برای به کارگیری تدابیری با هدف رسیدگی به افراد بی خانمان در طول بیماری کووید 19 است. پلانته این اقدام را یک قدم مهم در جهت مبارزه شهر با کووید19 می داند.

اعلام وضعیت اضطراری، به شهر امکان می دهد تا صرف هزینه آسان تر شود و همچنین این وضعیت، اختیار دستور به پلیس و آتش نشانان را جهت اجرای دستورالعمل های بهداشت عمومی و  نظارت بر اجرای آن توسط مردم را به شهر مونترال می دهد.

این شهر در نظر دارد مراکز نگه داری روزانه و پناهگاه هایی با تخت خواب کمتر برای بی خانمان ها باز کند.

پلانته گفت در این شرایط، اقشار  آسیب پذیر جامعه بیش از هر وقت دیگر به ما نیازمندند.  شرایط در مراکز نگه داری

روزانه و پناهگاه ها بسیار دشوار است،به همین خاطر یافتن راه حل های سریع و کار آمد برای ما مهم بود.

شهردار همچنین می خواست نگرانی های شهروندان از بابت محدودیت در رفت و آمد را کاهش دهد.

وی گفت شهر قرنطینه نیست. تصمیم به قرنطینه به درخواست دولت کبک و وزارت بهداشت خواهد بود. این کار به روشی منسجم و منظم اتفاق می افتد،اما ما فعلا در این مرحله نیستیم.

میلن دروین، رئیس بهداشت عمومی مونترال گفت که اقدامات اضطراری بیشتری برای جمعیت عمومی مونترال در راه است.

فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک هفته پیش گفته بود گفت و گو ها ی استان با شهر مونترال درباره اعلام وضعیت اضطراری احتمالی در حال انجام است.

خبر کانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.