موافقت نامه سلطنتی قانون مهاجرت

قانونی با رویکرد افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی کبک، و در راستای پاسخ مناسب به نیاز بازار کار از طریق جایگیری موفق مهاجران، در 16 ژوئن 2019 تصویب رسید.
طبق این قانون، پرونده درخواست CSQ متقاضیانی که پیش از تصویب این قانون هیچ تصمیمی درموردشان اتخاذ نشده است، در حال حاضر بسته شده اند.
طبق بند 20 قانون، وزارتخانه اقدام به بازگردان هزینه¬های قابل پرداخت خواهد کرد. روند بازپرداخت هزینه ها متعاقبا به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.
ازین پس، وزارتخانه سیستم جدیدی را پیش خواهد گرفت که طبق اولویت، امکان فرا خواندن افرادی که به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای کبک هستند برای ارائه ی درخواست دائم فراهم می کند.
طبق قانون و بر اساس خط مشی آریما، اولویت دعوت با کسانی خواهد بود که پیش از ماه اوت 2018 درخواست گزینش کبک شان(demande de certificat de sélection du Québec) را ارائه کرده اند و اینکه:
– در زمان ارائه ی درخواستشان موقتا ساکن کبک بوده باشند، مطابق با بند 5.01 این مقرره در خصوص گزینش اتباع خارجی ؛ یا
– در زمان تصویب قانون ساکن کبک بوده اند و اجازه تحصیل یا کار معتبر داشته اند.
وزیر از افرادی که با شرایط مندرج در قانون تطابق دارند و درخواست علاقه مندی(une déclaration d’intérêt) ارائه کرده اند، دعوت خواهد کرد تا درخواست اقامت دائم خود را ارائه کنند.
افرادی که همچنان تمایل دارند تا به کبک مهاجرت کنند، می توانند یک حساب(اکانت) آریما ایجاد و در آن به صورت رایگان درخواست علاقه مندی شان را ارائه کنند.

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.