مطالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: کانادا تا حد زیادی در مدیریت مهاجرت اقتصادی موفق است

گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد کانادا در چگونگی انتخاب و حفظ نیروی کار خارجی به منظور کسب منفعت برای اقتصاد ملی و منطقه ای در جهان پیشتاز است.

این مطالعه در حالی انجام شده است که درکبک پیرامون کاهش یا افزایش تعداد مهاجران بحث هایی مطرح شده است و از طرف دیگر در انتخابات فدرال پیش رو  انتظار می رود مهاجرت از موارد مهم قابل بحث باشد.

— وزیر مهاجرت کانادا می گوید آن چه ما از کارفرمایان، دولت های محلی و شهروندان کانادایی می شنویم، انعکاس نظرات ضد مهاجرتی نیست که روزانه در رسانه ها منتشر می شود و یا در خیابان ها دیده می شود.

در این هفته یک زن خود را از طرفداران اندرو شییر اعلام کرده و رفتارها و شعارهای نژاد پرستانه در خیابان از خود به نمایش گذاشته بود. دولت محافظه کار اقدام این زن را محکوم کرد.

احمد حسین گفت:” دولت فدرال مسئول مبارزه با اطلاعات غلط درباره نقش مهاجران در اقتصاد کانادا است. بهترین سلاح علیه آن مبارزه با ترس با استفاده از حقایق است و حقیقت این است که مهاجرت همچنان برای کانادا بسیار سودمند است.”

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بررسی کرد که کانادا چه طور نیروی کار خارجی استخدام می کند. بررسی ها شامل برنامه های اکسپرس انتری و کارگران موقت بود.

نتیجه تحلیل آن ها عملکرد سیستم را خوب ارزیابی کرد اما با این وجود سیاست های انتخاب مهاجران به گونه ای است که با ایجاد یک فضای سیاسی اجازه نمی دهد که بسیاری از گواهی های حرفه ای خارج از کانادا در کانادا تایید شوند.

به دنبال برخی تغییرات ایجاد شده در سیستم مهاجرتی توسط لیبرال ها از جمله کاهش امتیاز مربوط به داشتن پیشنهاد کار، که توسط دولت محافظه کار لحاظ شده بود، شرایط پذیرش نیروی کار را آسان تر کرده است.

با این حال مطالعه نشان می دهد که هنوز در بخش هایی عدم تطابق وجود دارد. به طور مثال آنچه که یک متقاضی حاضر در پول افراد دارای پتانسیل دعوت شدن، دریافت می کند، با آن چه او را به سمت دریافت دعوتنامه سوق می دهد، تطابق ندارد و این مساله گرفتن نیروی کار را برای مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستند مشکل می کند.

حدود 85،000 مهاجر اقتصادی در سال در کانادا مستقر می شوند. این رقم چه کم، چه زیاد و چه درست، نقطه عطفی سیاسی است که هر ساله تکرار می شود که در برخی موارد با موفقیت آمیز بودن یکپارچگی تازه واردان و یا عدم آن در کشور در ارتباط است.

سیاستمداران کبک در حال گفت و گو درباره طرح پیشنهادی هستند که بر اساس آن به میزان 20 درصد از میزان پذیرش مهاجر بکاهند. این طرح توسط دولت ائتلافی کبک به دلیل این که سطح بیکاری در بین مهاجران بسیار بالا است و  تعداد کمی از آن ها به زبان فرانسه صحبت می کنند، ارائه شده است.

این ایده مورد اعتراض شدید گروه های کسب و کار کبک قرار گرفت که معتقدند آن چه استان نیاز دارد مهاجر بیشتر است نه کمتر.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به طور خاص برنامه مهاجرتی کبک را مورد بررسی قرار نداد. سیستم پذیرش مهاجران اقتصادی  در کبک مستقل از سیستم فدرال و دیگر سیستم های استانی عمل می کند.

مطالعات این سازمان به طور کلی مواردی مبنی بر بهتر بودن نتیجه استخدام و استقرار تازه واردان توسط برنامه های استانی نسبت به برنامه های دولت فدرال نیافت.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.