مطالبه بیمه حوادث توسط کارکنان بهداشت و درمان

دولت کبک برای کارکنان بهداشت و درمان در خط مقدم،  8٪ حق بیمه حوادث اختصاص داده است در صورتی که اتحاد کارمندان حرفه ای و فنی شبکه بهداشت و خدمات اجتماعی خواهان پوشش این میزان حق بیمه برای تمام کارکنان شبکه بهداشت است.

اتحاد کارمندان حرفه ای و فنی شبکه بهداشت و خدمات اجتماعی (APTS) در  Outaouaisبه دلیل خطرناک بودن اوضاع، افزایش حق بیمه حوادث را برای اعضای خود مدعی شده است.

دولت كبك به صورت ویژه ای با 8٪ حق بیمه حوادث برای كارمندان خط مقدم بیمارستان ها و اقامت گاه های سالمندان موافقت کرد، اما حق بیمه سایر اعضای بخش بهداشت 4٪ است.

نماینده ملی اتحاد کارمندان(APTS) در مرکز خدمات بهداشتی ادعا کرد، 2،200 عضو این اتحادیه در مرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی در Outaouais با ترس کار می کنند و هر روز نگرانی انتقال ویروس به خانواده های خود را دارند.

APTS از منافع پرسنل در آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، انكولوژی، رادیولوژی، تغذیه، توانبخشی، مراكز جوانان و موارد دیگر حمایت می کند.

این اتحادیه عریضه آنلاین در سایت change.org قرارداده است تا از وزیر بهداشت کبک، دانیل مک کان، بخواهد حق بیمه حوادث را برای کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان اعمال کند و همین طور اطمینان حاصل کند که اقدامات برای اطمینان از ایمنی و حفاظت از کارکنان انجام می گیرد.

APTS دولت و روسای مراکز درمانی را متهم به “عدم شناخت”  معضلات کارکنان تخصصی که هر روز در معرض خطر هستند، کرد. این مرکز به آن ها یادآوری می کند که انتقال ویروس اکنون در جامعه به ویژه از طرف افراد ناقل بدون علائم فراگیر شده است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.