ماجرای مستند “زبان یک داستان عاشقانه است”

کارگردان آندره لیووف (Andrés Livov) در جدیدترین فیلم مستند خود با نام “زبان یک داستان عاشقانه است”،(La langue est donc une histoire d’amour) داستان مهاجران بزرگسال را که در مونترال زبان فرانسوی یاد می گیرند، روایت می کند.

علاوه بر افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به مهاجرت، فیلم آندره لیووف فرصتی فراهم می کند تا اهمیت روابط بین فردی برای کسانی که در حال یادگیری ارتباط با زبانی بیگانه هستند، مورد تأمل قرار گیرد.

محوریت فیلم خانم فولوی لوئزو است که بیش از 15 سال در این زمینه فعالیت می کند. زبان آموزانی که از کلاس او استقبال می کنند مهاجر، پناهنده یا کارگر موقت هستند که بیش از نیمی از آنها زن هستند.

این زبان آموزان در وطن خود، برای رفع نیازهای اساسی خود تحت حمایت جوامع و خانواده های خود بودند ولی در کبک، آنها اغلب خود را بدون راهنما و پشتیبان می یابند.

لیووف بیان می کند که ما واقعاً پیشینه آن ها را نمی دانیم، من می خواستم بدانم از کجا آمده اند و می خواستم آنها داستان های خود را بیان کنند. زنان در مورد دلبستگی خود به کشور مبدأ و تمایل به پذیرفته شدن در کشور جدید خود می گفتند. ماهیت مبادلات گاهی اوقات طنز است و گاه قانع کننده و پر از سوء تفاهمات بین فرهنگی.

کمک به ایجاد حس اعتماد

خانم فولوی لوئزو هرگز کمترین فرصت را برای برجسته کردن تجربیات زندگی دانشجویان خود، تقویت و وفق دادن آن ها با واقعیت جدید اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی شان از دست نمی دهد.

او در یکی از صحنه های فیلم پیروزمندانه می گوید: من نمی خواهم یک زن به من بگوید که در کشورش شغلی ندارد شما ممکن است پرستار، روانشناس، یا یک زن خانه دار باشید و وقتی خانه دار هستید، تمام این حرفه ها را دارید.

این فیلم فاش می کند که روند آموزش زبان فرانسه تا حد زیادی مبتنی بر کمک به زبان آموزان برای غلبه بر بی اعتمادی است. و لیووف امیدوار است روند اعتماد سازی در خارج از فیلم نیز اعمال شود زیرا مخاطبان به روابطشان با مهاجران و به تصویر کشیدن آن ها در رسانه ها تأکید می کنند.

این کارگردان گفت: من این فیلم را برای مهاجران یا معلمان زبان فرانسوی تهیه نکرده ام بلکه برای عموم مردم ساخته ام. من می خواستم آن ها با مهاجرانی که یک زبان جدید را یاد می گیرند ارتباط برقرار کنند و دروازه ای برای این واقعیت ایجاد کنم تا مردم از منظر دیگری این امور را درک کنند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.