مرکز آمار کانادا: اقتصاد کانادا در ماه ژوئن 2.200 فرصت شغلی را از دست داد

اقتصاد کانادا شاهد کاهش خفیفی در میزان اشتغال در ماه ژوئن بوده است. نرخ بیکاری به 5.5 در صد رسید. این رقم در ماه می 5.4 درصد بود. از سال 1976 که دولت شروع به جمع آوری اطلاعات مقایسه ای کرده بود، این رقم کمترین نرخ بوده است.
پس از اضافه شدن 24،000 شغل تمام وقت و از بین رفتن 26،000 شغل پاره وقت، در مجموع 2،200 فرصت شغلی از بین رفت.
اما حتی با وجود کاهش خفیف، بازار نیروی کار شروع خوبی در سال داشته است.
248،000 شغل جدید که تقریبا همگی تمام وقت بودند در نیمه اول سال 2019 ایجاد شد تا قوی ترین رشد اشتغال شش ماهه اول سال را از سال 2002 به بعد شاهد باشیم.
سال به سال رشد نرخ متوسط دستمزد ساعتی برای هر شاغل 3.8 درصد در ماه ژوئن بود. این رقم در ماه های اخیر افزایش داشته است. نرخ رشد دستمزد در ماه می 2.8 درصد و در ماه آوریل 2.5 درصد بود.
کبک با نرخ 5 درصد شاهد بیشترین رشد نرخ دستمزد از سال 2009 تا به حال بوده است.
آوری شنفلد اقتصاد دان ارشدCIBC میگوید انتظار نمی رود که با گزارش فرصت های شغلی منتشر شده در روز جمعه، بانک کانادا تغییری در نرخ بهره اعلام شده به وجود بیاورد. او همانند سایر تحلیگران اقتصادی پیش بینی می کند که بانک مرکزی نرخ را تغییر نمی دهد.
جزئیات منتشر شده از ماه ژوئن کمی دلگرم کننده بود. ما شاهد افزایش فرصت شغلی تا 24،000 به صورت تمام وقت و ضعف در بخش خود اشتغالی بودیم و شغل های با حقوق ثابت هم با افزایش تا 39،000 فرصت شاهد وضیعت بهتری بوده است.
در مقایسه با سال پیش اشتغال تا 421،100 و یا 2.3 درصد افزایش داشت. از میان این رقم اعلام شده، 314،500 شغل جدید ایجاد شده، تمام وقت بودند.
ماه گذشته مشاغل با درآمد ثابت تا 39،200 افزایش داشت که از این رقم 16،200 فرصت مربوط به بخش عمومی و 23،000 مربوط به بخش خصوصی بود.
از میان افرادی که خود اشتغال بودند تا رقم 41،400 کاهش در این بخش را شاهد بودیم.
در بخش کارخانه ها شاهد کاهش 32،800 فرصت شغلی درماه ژوئن با زیان قابل توجهی در تولید بودیم.
از طرف دیگر ماه گذشته در بخش خدمات 30،600 فرصت شغلی ایجاد شد که به دنبال آن موجی از شغل های جدید در بخش های سلامت و کمک های اجتماعی به وجود آمد.

نظرات بسته شده است.