استاد محمدرضا شجریان در بخش مراقبتهای ویژه

بهمن بابازاده، روزنامه نگار، در توییتی به‌نقل‌از حسن عباسی، پزشک محمدرضا شجریان، نوشته: «دلیل اصلی بستری شدن امروز شجریان و کاهش سطح هوشیاری او، به‌خاطر شوک سپتیک حاصل از گسترش عفونت بوده… » اما حال او از صبح بهتر است.

وب‌سایت بیمارستان جم، محل بستری این استاد آواز ایران، هم خبر شوک عفونی را تایید کرده.

بیشتر بخوانید: مهاجر ايراني‌، افتخار موسيقي جهان

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا