مجازات متخلفان مزایای اضطراری کانادا

دولت لایحه ای مبنی بر مجازات کلاهبردارانی که از مزایای اضطراری کانادا(CERB)  سوءاستفاده کرده اند، ارائه داد. البته، افرادی که بدون غرض کمک هزینه را دریافت کرده اند شامل مجازات و جریمه نمی شوند، اما باید آن را بازگردانند.

طبق پیش نویس لایحه ارائه شده توسط دولت، جریمه حداکثر 5000 دلاری و حکم زندان تا شش ماه برای این افراد اعمال می شود. نخست وزیر، جاستین ترودو، قول داد كه كانادایی هایی كه بدون غرض این مبلغ را دریافت کرده اند، مجازات نمی شوند.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب ان دی پی، از ارائه این لایحه توسط نخست وزیر ابراز نارضایتی کرد. از نظر او تصویب این لایحه بر افرادی که مورد نژاد پرستی قرار می گیرند، تأثیر زیادی خواهد گذاشت و این در تضاد با رفتار هفته پیش جاستین ترودو است. جمعه گذشته، جاستین ترودو در اتاوا در جریان تظاهرات علیه نژادپرستی زانو زده بود.

سینگ می گوید اگر این لایحه تصویب شود سیاه پوستان، بومیان، افرادی که مورد نژاد پرستی قرار می گیرند و نیازمندان بیشتری به زندان خواهند افتاد، دولت فدرال برای بازپرداخت پول های اشتباه پرداخت شده به افرادی که مشمول دریافت این 2000 دلار نبودند یا دوباره آن را دریافت کرده اند باید از سازوکارهای مالیاتی کمک بگیرد.

اگر کسی چک مزایای اضطراری دو هزار دلاری را دریافت کرده در صورتی که مشمول دریافت آن نبوده یا اینکه اضافه دریافت کرده است، قبل از نقد کردن باید در اولین فرصت ممکن  چک را به همراه دلیل بازگرداندن آن که می‌تواند «غیرمشمول بودن» یا «پرداخت اضافه» باشد به اداره درآمد بخش بازپرداختCERB  پست کند.

اما اگر پول را از طریق سپرده مستقیم در حساب بانکی خود دریافت کرده‌اید، از  وب سایت بانکداری الکترونیک  خود مبلغی را که اضافه دریافت کرده‌اید، بازگردانید.

طبق این لایحه، دولت می‌تواند بر اساس مدارکی که از فرد خاطی دریافت می‌کند، جریمه را ببخشد یا کاهش دهد یا تنها به اخطار بسنده کند.

تمدید مزایای اضطراری فعلاً تصویب نشده است

به نظر نمی رسد دولت فدرال قصد توقف ناگهانی مزایای اضطراری کانادا (CERB) را  داشته باشد. جاستین ترودو از گسترش و تمدید آن صحبت هایی کرده است.

حزب ان دی پی هم خواستار تمدید مزایای اضطراری به مدت حداقل 4 ماه دیگر است.

به گفته نخست وزیر حتی اگر اقتصاد شروع به بهبودی کند، کاملا مشخص است که همه شغل ها به این زودی ها  نمی توانند بازگردند و مردم همچنان به کمک نیاز خواهند داشت. البته هنوز تمدید این مزایا در مجلس تصویب نشده است.

 

  خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.