عضو شورای شهر اوتاوا خواستار حمایت از ممنوعیت تفنگ شد

راولسون کینگ، عضو شورای شهر اوتاوا ،میگوید که قصد دارد از شورای شهر بخواهد تا حمایت مقامات بالای دولتی را برای ممنوعیت فروش تفنگ و مهمات آن جلب کنند.
کینگ گفت که او در هفته های اخیر در مورد پیشنهادش با دیگر اعضای شورا صحبت کرده ، پیشنهادی که مشابه اقداماتی است که در شورای شهرداری دیگر نیز دیده شده.
اداره شهرداری اوتاوا صلاحیت قضایی دخالت در قوانین اسلحه کشور را ندارد، بنابراین به تصویب رساندن ممنوعیت سلاح دستی در اوتاوا را میتوان به عنوان یک اقدام نمادین بدون قابلیت اجرایی در نظر گرفت؛ وی افزود پیشنهاد او “یک حرکت نمادین ضعیف” نخواهد بود زیرا خشونت های مسلحانه بر شهر اثر می گذارد.
“مهم است موضع عمومی بگیریم.”
“اگر ما فعال نباشیم، وضع فقط بدتر خواهد شد.”
شورای شهر مونترال تابستان گذشته به درخواست از فدرال برای ممنوعیت مالکیت خصوصی اسلحه و حمله مسلحانه رای موافق داد.
شورای شهر تورنتو قصد دارد در ماه جاری ارائه درخواست به دولتمردان فدرال و محلی جهت ممنوعیت فروش اسلحه، مسلسل تهاجمی، سلاح نیمه اتوماتیک و مهمات تفنگ در حوزه استحفاظی آن شهرداری را به بحث بگذارد..
جنبش¬های پیشنهاد شده در سایر شهرها برای ممنوعیت تفنگ، پلیس و نیروهای کانادایی را از این موضوع مستثنا کرده-اند.
دولت لیبرال فدرال سال گذشته قوانین مربوط به اسلحه گرم را معرفی کرد که منجر به گسترش دامنه بررسی سوء پیشینه خواهد شد و به خرده فروشان الزام می¬کند مجوز اسلحه را در حین فروش بررسی کنند و همچنین اسناد موجودی و فروش را نگه دارند.
کینگ افزود با برگزاری انتخابات فدرال در پاییز آینده، زمان برای افزایش فشار به ماموران دولت در خصوص محدودیت های سلاح مناسب خواهد بود.

نظرات بسته شده است.