طی 20 سال آینده سهم مشاغلی که به مهارت های کمتری نیاز دارند در کبک کاهش می یابد

سهم مشاغلی که به مهارت کمتری نیاز دارند به نسبت کلیه مشاغل در کبک، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و این زنان هستند که از این بهبود اوضاع بیشترین بهره را می برند.

طبق آخرین مطالعه انستیتوی آمار کبک در مورد این دسته از مشاغل، تعداد آنها  از سال 1998 تا 2017 افزایش یافته است، اما این نسبت در مقایسه سایر مشاغل پایین تر است.

مشاغل حرفه ای به عنوان مشاغل دانشگاهی یا فنی شناخته می شوند، در حالی که مشاغلی که به مهارت کمتری نیاز دارند، آنهایی هستند که برای یادگیری به آموزش کمتری نیاز دارند.

با افزایش تعداد مشاغل حرفه ای، سهم مشاغل کم مهارت نیز از 65 به 57 درصد کل اشتغال در این دوره می رسد.

Luc Cloutier-Villeneuve تحلیلگر آمار مشاغل درISQ، توضیح می دهد که به لحاظ اقتصادی نیاز به توسعه مشاغلی برخوردار از صلاحیت بالا و با گذراندن دوره های آموزشی دانشگاهی در زمینه بهداشت، خدمات حرفه ای، علمی و فنی است.

به موازات آن ها مشاغلی هم وجود دارند که افزایش یافته اند مثل مشاغلی در زمینه ی تجارت خرده فروشی، پذیرایی و خدمات خصوصی، به همین دلیل است که ما نشان می دهیم اگر چه امروز مشاغل کم مهارت به نسبت کم اهمیت تر است اما از نظر حجم اهمیت بیشتری دارد. طبیعی به نظر می رسد چون با رشد اقتصاد، جمعیت هم رشد می کند پس حجم ها هم تمایل به افزایش دارند.

Cloutier-Villeneuve خاطر نشان می کند: که این نوع مشاغل می توانند منافع قابل توجهی را موجب شوند همانطور که در صنعت ساخت و ساز شاهد هستیم.

و اما از معایب کار در مشاغلی که مهارت کمتری می خواهند این است که منجر به پایین آمدن شرایط کار مانند استقلال کاری کمتر، تعطیلات کمتر، مرخصی کمتر و البته بازنشستگی مکرر می شود.

زنان، جوانان و دستمزدها

از بهبود اوضاع بیشترین بهره نصیب زنان می شود چرا که نسبت به گذشته تحصیل کرده تر هستند، بنابراین مشغول به کار در شغل هایی می شوند که مهارت های بیشتری می طلبند و در نتیجه از شرایط کاری بهتری بهره می برند.

  • در این دوره، زنان کاهش سهم خود در مشاغل کم مهارت را تجربه کردندو این کاهش از62 درصد سال 1998 به 8  درصد در سال 2017 رسیده است. اما کاهش سهم مردان فقط سه درصد بوده است.
  • جوانان 15 تا 24 ساله بخاطر اشتغال به تحصیل بیشتر در مشاغل کم مهارت حضور دارند.
  • درصد مشاغل کم مهارت کارگران 55 سال به بالا از سال 1998 تا 2017 افزایش یافته است.

مقایسه درآمدهای مشاغل کم مهارت و مشاغل دارای صلاحیت بالا

در سال 2017، مشاغل دارای مهارت پایین با متوسط درآمد 19.52 دلار در ساعت، در مقایسه با 32.24 دلار برای اشتغال ماهر، درآمد متوسط داشتند.

این در حالی است که در سال 1998، مشاغل کم مهارت متوسط دستمزد ساعتی 12.75 دلار و مشاغل ماهر 20.45 دلار را به خود اختصاص می دادند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.