صدها تن در اتاوا به اعتراضات علیه سیاست های دولت فورد پیوستند

در اعتراضات روز جمعه علیه دولت اونتاریو، نخست وزیر داگ فورد ، قلدر، دلقک، مینی ترامپ و کیسه زباله خطاب شد.

البته همه اینها تنها در یک جمله¬ی سخنران در پشت میکروفون به کار برده شد. این تجمع که در مقابل دادگاه در خیابان Elgin انجام شد، حدود 600 نفر از افراد ناراضی را جلب کرد که به سیاستهای دولت و تغییرات اعمال شده در همه چیز از جمله آموزش، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی معترض بودند.
این بزرگترین رویداد در بین 3رویداد اوتاوا بود که توسط رهبران اتحادیه¬ها به عنوان بخشی از اعتراضات گسترده در برابر دولت محافظه کار انتاریو برگزار شد.
معترضان لیستی طولانی از شکایت داشتند: کاهش برنامه های آموزشی و بیشتر شدن تعداد دانش آموزان در کلاس¬ها ، تغییر در بودجه برای درمان اوتیسم، کاهش اختیارات بهداشت عمومی، رد درخواست های افزایش حداقل دستمزد و پرداخت مستمری به افراد دارای ناتوانی جسمی، معکوس نمودن جریان برابری حقوق، کاهش کمک های دولتی برابر قانون و فقدان اقدامات مربوط به تغییرات آب و هوایی، تعدادی از خواسته های سخنرانان تظاهرات است.
بسیاری از معترضین معلمانی بودند که تی¬شرت قرمز به تن کرده بودند و نوشته هایی در دست داشتند با مضمون “کلاس های پر از دانش آموز” و “کاهش حمایتهای دولت به کودکان صدمه می¬زند.”
یک معلم مقطع متوسطه گفت که به سیاست¬های فورد درمورد آموزش و پرورش معترض است:
” واقعا نگرانم، زیرا قرار دادن تعداد زیادی دانش آموز در یک کلاس… واقعا در حیرتم که چطور میتواند به کیفیت آموزش کمک کند؟”
تظاهر کنندگان می¬گفتند که درباره سیاستهای مختلف اتخاذ شده ناراحت هستند، به ویژه کاهش بودجه¬ی جشن¬ها و موضع گیری فورد درمورد مالیات برای مقابه با انتشار کربن.
این تظاهرات ها دو روز پس از آن انجام شد که فورد، قانونی برای محدود کردن افزایش دستمزدها برای کارکنان بخش دولتی اعلام کرد ، که موجب بلند شدن صدای اعتراض رهبران اتحادیه در سراسر انتاریو شد.

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.