صاف شدن منحنی در برخی مناطق کانادا

خبرهای خوبی از کانادا می رسد. به گفته نخست وزیر، منحنی کووید-19 در بسیاری از مناطق کانادا صاف شده است و این نشانه خوبی است از اینکه پروتکل فاصله گذاری اجتماعی جواب داده است. با این وجود، هنوز تا بهبودی کامل راه طولانی وجود دارد.

 

جاستین ترودو طی کنفرانس مطبوعاتی خود خاطرنشان كرد كه پیشرفت هایی در زمینه كاهش انتشار کووید-19 در كانادا وجود داشته است. وی گفت: اقداماتی که تاکنون انجام داده ایم در حال جواب دادن است، در بسیاری از مناطق کشور منحنی صاف شده است. با وجود این خبر مثبت، ترودو متذکر شد كه كانادایی ها هنوز کاملا از “تاریکی” خارج نشده اند. وی گفت: برداشتن زودهنگام محدودیت ها، پیشرفتی را که كشور تاکنون داشته است خنثی خواهد کرد. اینکه چند مورد مبتلا، چند مورد از دست رفته داشته باشیم، چقدر بیمارستان های ما بتوانند از پس بیماری برآیند، همگی به ما بستگی دارد.

 

در سخنرانی های قبلی، تروودو در مورد معیارها و رهنمودهایی که برای بازگشایی اقتصاد مورد نیاز است، بحث کرده بود. استان ها مسئولیت بازگشایی اقتصاد خود را بر عهده خواهند داشت و همزمان دولت فدرال با آنها همکاری نزدیك خواهد كرد.

 

نخست وزیر توضیح داد: ما به دستورالعمل های مشترک نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که تصمیماتی که در سراسر کشور گرفته می شود، بر درک و قدردانی مشترک از آنچه دانشمندان و صاحب نظران به ما می گویند، پایه گذاری شده است. نخست وزیر اخیراً خاطرنشان كرد: علی رغم آنچه كه ممكن است در بعضی از مناطق كشور رخ دهد، مردم هنوز هم باید دستورالعمل های بهداشت عمومی محلی خود را دنبال كنند. وی افزود: شروع مجدد اقتصاد ما تدریجی و دقیق خواهد بود و توسط علم هدایت می شود.

 

روز یکشنبه انتاریو کمترین میزان افزایش را در موارد روزانه با 437 مورد، گزارش داد و بریتیش کلمبیا هم گزارش داد که منحنی آن در اوایل ماه صاف شده است و مقامات تأیید کرده اند که در ماه می شروع به برداشتن برخی از محدودیت ها خواهند کرد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.