شکست آخرین اقدام برای متوقف کردن قانون سکولاریزم در دادگاه

شورای ملی مسلمانان کانادا در حال بررسی درخواست تجدید نظر است.
یکی از قضات کبک به تازگی درخواستی را مبنی بر تعلیق بخشی از قانون سکولاریزم دولت رد کرد. شورای ملی مسلمانان کانادا(NCCM) و انجمن آزادی های مدنی کانادا (CCLA) پیگیر این پروسه ی قانونی بودند.
در بیانیه ای در توئیتر شورای ملی مسلمانان کانادا(NCCM) می نویسد: “هرگز کسی نگفته است که دفاع از آزادی های مدنی مان آسان خواهد بود.
با اینکه از این تصمیم ناامید شدیم، اما ما و انجمن آزادی های مدنی کانادا در حال بررسی این تصمیم و در نظر گرفتن گزینه های برای درخواست تجدید نظر هستیم.”
یکی از مدیران انجمن آزادی مدنی کانادا در بیانیه ای که در سایت NCCM منتشر شد، گفت: “این یک تصمیم ناامید کننده است که اجازه می دهد که این قانون تبعیض آمیز ادامه یابد و در عین حال باعث آسیب جدی به افرادی شود که فقط می خواهند در زمینه ای که انتخاب کرده اند مشغول کار بشوند. ما تا آخر آماده ی جنگ با این قانون خواهیم ماند.”
CCLA قبلا ممنوعیت نمادهای مذهبی، قانون 21 را اینگونه نامیده بود: « قانونی که قابل ملاحظه ترین اقلیتها را مورد هدف قرار می دهد که بیشترشان تازه وارد هستند و … که این موضوع به ویژه به ضرر زنان تمام می شود؛ و در نتیجه ی آن یک جو نابردباری و اختلاف در جامعه ای بوجود می آید که به برابری و آزادی ارزش می دهد و چنین چیزهایی در آن جای ندارد.»
متن مبهم این لایحه همچنین نشان می دهد که دولت ممکن است مجازات هایی را برای کارکنان دولتی که از حذف نمادهای مذهبی امتناع می کنند، اعمال کند. منتقدان همچنین از این می ترسند که قانون ممکن است به دولت اجازه دهد که یک روش نظارت برای رصد اجرای قانون ایجاد کند.

نظرات بسته شده است.