شکاف اشتغال بین مهاجران و متولدین کانادا کمتر می شود

بر اساس اطلاعات اداره آمار کانادا، مهاجرت عامل اصلی رشد جمعیت و شکاف اشتغال در کمترین میزان خود در طی یک دهه گذشته بوده است.

بیشترین رشد جمعیت اخیر کانادا به دلیل مهاجران بوده است و در نتیجه، این کشور به طور فزاینده ای متنوع تر می شود. همچنین بر اساس شواهد موجود، شکاف اشتغال بین کارگران مهاجر و کارگران متولد کانادا در حال کاهش است.

به گزارش اداره آمار کانادا،82 درصد از رشد جمعیت کانادا بین سال های 2018 و 2019 در نتیجه مهاجرت بین المللی بوده است. بسیاری از استان های کانادا برای تسریع در رشد جمعیت بر مهاجرت تأکید دارند.

پیش بینی می شود که رشد جمعیت طبیعی با روند نزولی ادامه یابد. رشد جمعیت به مهاجرت بین المللی بستگی دارد.

مهاجران بیشتر در نیروی کار، افزایش تنوع در شهرها

شکاف اشتغال بین مهاجران جدید و کارگران متولد کانادا کمترین میزان در طی دهه گذشته بوده است. شکاف نرخ اشتغال از 19 درصد در سال 2010 به 13 درصد در سال 2018 کاهش یافته است.

مهاجران اخیر همچنین رشد سریع تری را در نرخ اشتغال نسبت به کانادایی ها تجربه می کنند. تازه واردان در مقایسه با 2.1 درصد اشتغال کانادایی ها، میزان اشتغال خود را از سال 2010 تا سال 2018، به میزان 7.7 درصد افزایش دادند.

حدود نیمی از مهاجران حداقل دارای مدرک کارشناسی هستند. بیش از نیمی به عبارتی 54٪ كانادایی های 25 تا 64 ساله با مدرک STEM (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات) مهاجر هستند.

پیش بینی می شود جمعیت اقلیت مشهود به خصوص در شهرهای بزرگ روندی صعودی را دنبال کند.

انتظار می رود تا سال 2036، حداکثر 40٪ از جمعیت 15 تا 64 ساله متعلق به گروه اقلیت مشهود باشند. طبق پیش بینی های اداره آمار کانادا حداکثر 31 درصد از جمعیت کانادا زبان مادری جز انگلیسی یا فرانسوی داشته و حداکثر 16 درصد نیز مذهبی غیر مسیحی داشته باشند.

خبر کانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.