آیا شمار گاوهاي آلبرتا بیشتر از آدم‌هاست؟

شايد عجيب باشد اما میلیون‌ها رأس گاو در استان «آلبرتا» زندگی می‌کنند. بر اساس سرشماری‌های انجام‌ شده در جولای 2020، حدود 40.4 درصد گاو‌های کل کانادا در این استان زندگی می‌کنند.

در کل کشور کانادا 12.2 میلیون رأس گاو وجود دارد که بیشتر آنها در استان آلبرتا هستند تا سایر استان‌ها. به سخن ديگر، شمار گاوهايي كه در این استان هستند از تعداد آدم‌هاي ساكن آلبرتا بیشتر است. جمعیت انسانی استان 4.4 میلیون نفر، و تعداد گاوها 4.9 میلیون رأس است.

آخرین سرشماری جمعیت استانی آلبرتا در ماه آوریل سال 2020 انجام شده است.

در مورد گاوهاي ساير استان‌ها، «ساسکاچوان» با 21.3 درصد از گاوهای کل کشور، در رده دوم قرار دارد که البته فاصله زيادي با استان آلبرتا فاصله دارد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.