شروع تمرینات لیگ ملی هاکی از اوایل ماه ژوئن

شرایط پیش بینی شده برای بازگشت بازیکنان لیگ ملی هاکی (NHL) به تمرینات از اوایل ژوئن، اعلام شد.
 تست کووید-19 دو بار در هفته، تمرینات در گروه های کوچک و حضور اختیاری بازیکنان در تمرینات از جمله اقدامات انجام شده است.

انجمن بازیکنان لیگ ملی هاکی(NHLPA) با لیگ ملی هاکی در مورد “مرحله 2” بازگشت به بازی ها از ابتدای ماه ژوئن، به توافق رسیدند. در این مرحله بازگشت تدریجی بازیکنان به تمرین فراهم شده است. مراحل 3 و 4 به ترتیب برای آغاز اردوهای تمرینی و بازگشت واقعی به بازی مشخص شدند.

شرکت در مرحله 2 برای بازیکنان “اختیاری” است و باشگاه ها حق ندارند آن ها را وادار به شرکت در تمرینات کنند. همچنین تیم ها نمی توانند بازیکنان را مجبور به بازگشت به شهر محل بازی هایشان کنند.

حداکثر حضور همزمان تعداد بازیکنان در مراکز تمرینی شش بازیکن عنوان شده است. تعداد کارمندان مراکز تمرینی نیز کمتر شده اند. همچنین بازیکنان می توانند به مرکز تمرینی نزدیک به محل سکونتشان بروند.

تمام بازیکنان و کارکنان باید دو روز قبل از شروع مرحله 2 تست کرونا  بدهند. تیم ها هر روز تب سنجی می شوند و علائم کرونا چک می شود. سایر معاینات پزشکی نیز برنامه ریزی شده است.

هر بازیکن که متوجه علائم بیماری در خود شود یا جواب تست کرونا برای وی مثبت باشد و یا با کسی که علائم  بیماری را دارد زندگی کند بایستی به تیم اطلاع دهد.

بازیکنان به طور بالقوه می توانند دو هفته قبل از شروع مرحله 2 در شرایط قرنطینه قرار بگیرند.

بازیکنان می توانند از اتاق های تمرینی کاملا جدا از هم استفاده کنند. رعایت فاصله 2 متری از هم تیمی ها و کارمندان تأکید می شود و در صورت غیرممکن بودن فاصله، باید حتما ماسک زده شود. دسترسی به دوش و سونا ممنوع خواهد بود.

یک مدیر بهداشت باید در مرکز آموزش حضور داشته باشد. عدم رعایت قوانین، مجازات هایی شامل جریمه و حذف از بازی ها به دنبال خواهد داشت.

توافق شد 24 تیم لیگ، مستقیما وارد دیدارهای پلی آف شوند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

khabarcanada

FREE
VIEW