سهم 13.3 میلیارد دلاری کبک از پرداخت های تساوی

بودجه دولت فدرال برای سال های 2021-2020  تقریبا 13.3 میلیارد دلار برای پرداخت های تساوی (equalization payments) کبک و چندین میلیارد دیگر برای استان های مریتایم، منیتوبا و دیگر قلمروها در نظر گرفته است.

بسیاری از وزیران استانی از این اقدام دولت فدرال خوشحال نیستند. سهم کبک در مجموع از پرداخت ها 20.6 میلیارد دلار در سال 2020 در نظر گرفته شده است.

سهم بزرگ کبک از پرداخت های تساوی، دیگر استان ها را سر در گم کرده است زیرا کبک طی گزارشی اعلام کرد که به لطف اقتصادی نسبتا قوی یک مازاد 4 میلیارد دلاری داشته است.

بسیاری در کشور، پرداخت های تساوی سال 2020 را غیر منطقی و غیر منصفانه می دانند.

ماهیت این پرداخت ها

پرداخت های تساوی، توانایی یک استان را برای تولید منبع درآمد خود ارزیابی می کند و ظرفیت مالی آن را با متوسط ظرفیت مالی همه استان ها مقایسه می کند.

این پرداخت ها، هزینه های استانی را برای استفاده از خدمات عمومی معاف می کند و درآمد دولت استانی را به 5 دسته اختصاص می دهد: مالیات بر درآمد های شخصی، مالیات بر درآمد تجاری، مالیات بر مصرف، مالیات بر دارایی و درآمد منابع طبیعی.

از طرف دیگر مفهوم اصلی پرداخت های تساوی این است که دولت فدرال مقدار مشخصی از پول را برای کمک به استان هایی با درآمد سرانه کمتر از متوسط، اختصاص می دهد تا مطمئن شود کلیه دولت های استانی سطوح مشابهی از مالیات و خدمات را ارائه می دهند.

در حالی که برخی می گویند کبک نیازی به استفاده از این مزایا ندارد، برخی دیگر بر این باورند که پرداخت های تساوی بالا، نشان می دهد که اقتصاد کبک ضعیف است.

به نظر می رسد هیچ کس در کشور از پرداخت دولت به کبک خوشحال نیست.

استان هایی که هیچ گونه پرداخت تساوی دریافت نمی کنند تمایل دارند جمعیت بیشتری از جوانان و افراد پر درآمد داشته باشند که کلید موفقیت رونق اقتصادی است.آلبرتا و انتاریو از نمونه های بارز این موضوع هستند.

در حالی دیگر استان ها کبک را مورد حمله قرار می دهند، ساکنین این استان با اقتصادی که به آهستگی بهبود می یابد، دست و پنجه نرم می کنند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.