ساخت مدارس سازگار با محیط زیست در ونکوور

آیا می توان مدرسه ای با صدها دانش آموز و دبیر را به نحوی ساخت که با الگوهای ساختمانی انرژی صفر مطابقت داشته باشد؟
برای ساخت چنین ساختمانی نیاز است تا انرژی مصرفی آن بیشتر از انرژی تولیدی نباشد. در طراحی چنین ساختمان هایی، می توان از تعدادی از اختراعات و نوآوری ها استفاده کرد؛ از قبیل پنل های خورشیدی، توربین های بادی و نیز جایگزینی آب باران برای فلاش تانک توالت ها و استفاده از گرمای زمین برای گرم کردن ساختمان.
برنامه ریزی هایی جهت انجام این پروژه در دست اقدام است. با مطرح شدن مسائلی چون تغییرات اقلیمی و آموزشهای زیست محیطی، مسئولان را به فکر واداشته تا اقداماتی در این زمینه برای ایجاد چنین مدرسه ای داشته باشند.
یکی از راهکارها پوشاندن سقف مدرسه با پنل های خورشیدی برای تولید برق است که این روش باعث ذخیره شدن الکتریسیته از 18 تا 20 سال می شود. از نیروی باد برای تولید الکتریسیته و از نور خورشید برای گرم کردن ساختمان می توان استفاده کرد.
این برنامه نیز به مرور افراد را تشویق خواهد کرد تا بیشتر از دوچرخه برای رفت و آمد به مدرسه استفاده کنند.
این نکته قابل توجه است که این پروژه هزینه بر است و به مشارکت و کمکهای مالی و دولتی نیاز دارد.

نظرات بسته شده است.