درخواست مجوز کار پزشکان خصوصی کبک در بخش عمومی

در ایام همه گیری جهانی، پزشکان، پرستاران و متخصصانی در کبک وجود دارند که در خانه هستند، در حالی که می توانند در دسترس شبکه بهداشت و درمان عمومی باشند، اما آنان به دلیل قوانین اداری نمی توانند برای کمک وارد کارزار شوند.

صاحب کلینیک خصوصی  Opti-soins اظهار کرد، یک ماه از شروع بیماری همه گیر می گذرد اما هنوز متخصصان بهداشت و درمان به ویژه پزشکان کلینیک او نمی توانند ضمن نگه داشتن بیماران خصوصی خود در شبکه عمومی هم فعالیت کنند. این موضوع به این دلیل است که در کبک، کار همزمان در بخش خصوصی و عمومی ممنوع است.

از نظر Pascale Lamarche در مواقع بحران این مقررات بی معنی است. او می گوید، از زمان شروع بحران جهانی همه متخصصان مراقبت های بهداشتی در تیم اش خواستار انجام وظیفه هستند. آنها می خواهند کمک کنند. اما هنوز این انعطاف اداری وجود ندارد که پزشکان  بخش خصوصی بتوانند بدون این که بیماران خود را در بخش خصوصی رها کنند در بخش عمومی هم انجام وظیفه کنند.

اگر پزشک خصوصی در بخش عمومی وارد شود به موجب قانون، 30 روز بعد می تواند دوباره به بخش خصوصی بازگردد. این در حالی است که فعالیت های بخش خصوصی در این روزها بسیار کاهش یافته است. از طرف دیگر آن ها نمی خواهند به طول کامل از بیماران خود غافل شوند و باعث باز شدن پای آن ها به اورژانس های بیمارستان ها شوند.

خانم Lamarche و همچنین سایر ذینفعان بخش خصوصی از 14 مارس پا به پای هم درخواست خود را به ارگان های مختلف دولتی و کالج پزشکان ارائه کرده اند. آن ها خواهان کنار آمدن قانون با این موضوع هستند، اما بعد از یک ماه هنوز هیچ پاسخ مثبتی به درخواست ها داده نشده است.

متخصصان بخش خصوصی می گویند این یک جنگ بین عمومی/ خصوصی نیست. ما مکمل  هم هستیم. ما برای کمک دست خود را بالا برده ایم.

Pascale Lamarche معتقد است برای حل این مشکل اداری و قانونی نباید منتظر زمانی بمانیم که کار از کار گذشته و نیاز مبرم وجود دارد.

او اذعان کرد: “ما می بینیم که متخصصان به کووید 19 آلوده شده اند که باید از صحنه درمان کنار بروند. باز هم مواردی خواهند بود که آلوده می شوند. بنابراین، برای حل این مسئله نباید منتظر لحظه آخر باشیم.”

خبر کانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.